Факультет автоматизації та робототехніки

Код спеціальності

Спеціальність

Освітня (освітньо-наукова) програма

Посилання на програму для підготовки до вступного іспиту

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Комп’ютерні системи та програмна інженерія в  автоматизації (ОНП)

 Завантажити програму   

Комп’ютерні системи та програмна інженерія в автоматизації (ОПП)

 Завантажити програму  

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Інтелектуально-керовані електромеханічні системи

 Завантажити програму  

Факультет економіки, бізнесу і контролю

051

Економіка

Економіка підприємства

 Завантажити програму  

Економічна та продовольча безпека

 Завантажити програму  

071

Облік і

оподаткування

Облік і аудит

 Завантажити програму  

Діджитал-облік і контроль

 Завантажити програму  

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво у виробництві, сфері торгівлі та послуг

 Завантажити програму  

Факультет інноваційних технологій харчування і ресторанно-готельного бізнесу

241

Готельно-ресторанна справа

Готельно-ресторанна справа

Завантажити програму  

181

Харчові технології

Інноваційні технології ресторанного бізнесу

 Завантажити програму  

Індустрія здорового харчування

 Завантажити програму  

Факультет комп’ютерної інженерії, програмування та кіберзахисту

122

Комп’ютерні науки

Інформаційні управляючі системи та технології

 Завантажити програму  

Інформаційні технології проектування

 Завантажити програму  

123

Комп’ютерна

інженерія

Комп’ютерні системи та мережі

 Завантажити програму  

Спеціалізовані комп’ютерні системи

 Завантажити програму  

Факультет менеджменту, маркетингу і логістики

075

Маркетинг

Маркетинг

 Завантажити програму   

073

Менеджмент

Менеджмент

 Завантажити програму  

Логістика

 Завантажити програму  

281

Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

 Завантажити програму  

Факультет низькотемпературної техніки та інженерної механіки

142

Енергетичне машинобудування

Холодильні машини, установки і кондиціювання повітря (ОНП)

 Завантажити програму  

Холодильні машини, установки і кондиціювання повітря (ОПП)

 Завантажити програму  

Кріогенні технології виробництва, зрідження і транспортування природних газів

 Завантажити програму  

131

Прикладна механіка

Машини і технологіїпаковання

 Завантажити програму  

133

Галузеве машинобудування

Системний інжиніринг промислових виробництв (ОНП)

 Завантажити програму  

Факультет нафти, газу та екології

101

Екологія

Екологічний контроль та аудит

 Завантажити програму  

183

Технології захисту навколишнього середовища

Технології захисту навколишнього середовища

 Завантажити програму  

185

Нафтогазова інженерія та

технології

Газонафтопроводи та газонафтосховища

  Завантажити програму  

144

Теплоенергетика

Теплоенергетика та енергоефективні технології

 Завантажити програму  

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Нетрадиційні та відновлювані джерела

енергії

 Завантажити програму  

Факультет технології вина та туристичного бізнесу

181

Харчові технології

Технології продуктів бродіння і виноробства

 Завантажити програму  

Технології харчових продуктів, напоїв, мінеральних і питних вод

 Завантажити програму  

Сенсорний аналіз в харчових технологіях (ОНП)

 Завантажити програму  

242

Туризм

Міжнародний туризм

 Завантажити програму  

Факультет технології зерна і зернового бізнесу

181

Харчові технології

Технології зберігання і переробки зерна

 Завантажити програму  

Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів

 Завантажити програму  

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Міжнародна торгівля зерном

 Завантажити програму  

Управління бізнесом

 Завантажити програму  

133

Галузеве

машинобудування

ІТ-сервіс обладнання

 Завантажити програму  

Факультет технології та товарознавства харчових продуктів і продовольчого бізнесу

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Товарознавство та експертиза в митній справі

 Завантажити програму  

181

Харчові технології

Технологічна експертиза та безпека харчової продукції

 Завантажити програму  

Технології м’ясних і рибних продуктів

 Завантажити програму  

Технології молока, жирів і продуктів для індустрії краси

 Завантажити програму  

Контроль якості та безпечності у харчовій промисловості та в індустрії краси

 Завантажити програму