Галузь знань

Спеціальність

Освітня програма

 

Посилання на програму для підготовки до вступного іспиту

Код

Назва

Код

Назва

Факультет автоматизації та робототехніки

17

Електроніка, автоматизація та електронні комунікації

174

Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

Комп’ютерні системи  та програмна інженерія в автоматизації і робототехніці (ОНП)

Завантажити програму 2024

14

Електрична інженерія

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

 

Екоенергетика та інтелектуальна електромеханіка

 

Завантажити програму 2024  

Факультет економіки, бізнесу і контролю

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

Економіка підприємства

Завантажити програму 2024

Фінансово-економічна безпека

Завантажити програму 2024

07

Управління та адміністрування

071

Облік і оподаткування

Облік і аудит

Завантажити програму 2024

Діджитал-облік і контроль

Завантажити програму 2024

Факультет інноваційних технологій харчування і ресторанно-готельного бізнесу

24

Сфера обслуговування

241

Готельно-ресторанна справа

Готельно-ресторанна справа

Завантажити програму 2024  

18

Виробництво та технології

181

Харчові технології

Інноваційні технології ресторанного бізнесу та здорового харчування

Завантажити програму

Факультет комп’ютерної інженерії, програмування та кіберзахисту

12

Інформаційні технології

122

Комп’ютерні науки

Інформаційні управляючі системи та технології

Завантажити програму 2024

Комп’ютерні науки

Інформаційні технології проектування

Завантажити програму 2024  

123

Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерні системи та мережі

Завантажити програму 2024

Комп’ютерна інженерія

Спеціалізовані комп’ютерні системи

Завантажити програму 2024

Факультет менеджменту, маркетингу та публічного адміністрування

07

Управління та адміністрування

075

Маркетинг

Маркетинг

Завантажити програму 2024

07

Управління та адміністрування

073

Менеджмент

Менеджмент

Завантажити програму 2024

07

Управління та адміністрування

073

Менеджмент

Логістика

Завантажити програму 2024

28

Публічне управління та адміністрування

281

Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

Завантажити програму

Факультет низькотемпературної техніки та інженерної механіки

14

Електрична інженерія

142

Енергетичне машинобудування

Холодильні машини, установки і кондиціювання повітря

(ОНП)

Завантажити програму 2024

Кріогенні технології виробництва, зрідження і транспортування природних газів

Завантажити програму 2024

Холодильні машини, установки і кондиціювання повітря

Завантажити програму 2024

13

Механічна інженерія

131

Прикладна механіка

Машини і технології паковання

Завантажити програму 2024

133

Галузеве машинобудування

Системний інжиніринг промислових виробництв (ОНП)

 Завантажити програму 2024

Факультет нафти, газу та екології

10

Природничі науки

101

Екологія

Екологічний контроль та аудит

Завантажити програму 2024

18

Виробництво та технології

183

Технології захисту навколишнього середовища

Технології захисту навколишнього середовища

Завантажити програму 2024

185

Нафтогазова інженерія та технології

Газонафтопроводи та газонафтосховища

 Завантажити програму 2024

14

Електрична інженерія

144

Теплоенергетика

Теплоенергетика та енергоефективні технології

Завантажити програму 2024

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Екоенергетика та інтелектуальна електромеханіка

Завантажити програму 2024  

Факультет технології вина та туристичного бізнесу

18

Виробництво та технології

181

Харчові технології

Технології продуктів бродіння, напоїв та виноробства

Завантажити програму 2024

Сенсорний аналіз  в харчових технологіях (ОНП)

Завантажити програму 2024

24

Сфера обслуговування

242

Туризм і рекреація

Міжнародний туризм

Завантажити програму 2024

Факультет технології  зерна і зернового бізнесу

18

Виробництво та технології

181

Харчові технології

Технології зберігання і переробки зерна

Завантажити програму (2024)

Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів

Завантажити програму 2024

13

Механічна інженерія

133

Галузеве машинобудування

ІТ-сервіс обладнання

Завантажити програму 2024  

Факультет експертизи, біотехнології, харчової інженерії, підприємництва та торгівлі

07

Управління та адміністрування

076

Підприємництво та торгівля

Підприємництво і торгівля, товарознавство та експертиза в митній справі

Завантажити програму

18

Виробництво та технології

181

Харчові технології

Технологічна експертиза та безпека харчової продукції

Завантажити програму 2024 

Технології м’ясних і рибних продуктів

Завантажити програму

Технології молока, жирів і продуктів для індустрії краси

Завантажити програму 2024

Контроль якості та безпечності у харчовій промисловості та в індустрії краси

Завантажити програму 2024