Пожалуйста, включите JavaScript! Как это сделать!

Факультет технології зерна і зернового бізнесу

Декан

Декан
к.т.н., доцент
Соц Сергій Михайлович,
ауд. Б-307,
тел. 712-41-86


Сайт факультета

Україна є одним з лідерів на світовому ринку зерна, тому потребує постійного оновлення ресурсного потенціалу, одним з елементів якого є кадрова складова. 
Ринок зерна розвивається таким чином, що потребує виходу за межі однієї країни та все більшу інтеграцію у світову економіку. Так, у 2018 році тільки експорт зернових з України забезпечив середньомісячне надходження валютної виручки в сумі 0,6 млрд. США. За 2018 рік завдяки збільшенню обсягів експорту агросектор забезпечив 28% валютних надходжень в нашу економіку.

Сьогодні факультет готує «Бакалаврів», «Магістрів» за традиційними спеціальностями:

  • Харчові технології (1. Технології зберігання і переробки зерна, 2. Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів);
  • Галузеве машинобудування (IT-сервіс обладнання).

На вимогу сучасного розвитку галузі хлібопродуктів відкрито наступні «Освітні програми»:

- Технології зберігання і переробки зерна;

- Технології хліба,кондитерських, макаронних виборів та харчоконцентратів;

- IT-сервіс обладнання.

Сьогодні факультет готує бакалаврів за спеціальностями

Підготовка магістрів на факультеті здійснюється за спеціальностями:

133 «Галузеве машинобудування»

Освітньо-професійні програми:

«IT-сервіс обладнання»

«Енергетичний менеджмент та ІТ-сервіс обладнання»

133 «Галузеве машинобудування»

Освітньо-професійні програми:

«IT-сервіс обладнання»

181 «Харчові технології»

Освітньо-професійні програми:

«Технології зберігання і переробки зерна»,

«Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів»

 

 

181 «Харчові технології»

Освітньо-професійні програми:

«Технології зберігання і переробки зерна»,

«Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів»

 

Значна увага на факультеті приділяється науковій роботі студентів, в процесі якої вони оволодівають навичками самостійного проведення досліджень, вирішення складних організаційних та інженерних задач з використанням сучасних інформаційних технологій.

Випускники факультету ТЗіЗБ успішно працюють директорами елеваторів, мукомельних, круп’яних, комбікормових заводів, хлібозаводів, кондитерських і макаронних виробництв, керівниками економічних, технологічних відділів, начальниками цехів, завідуючими лабораторіями, головними інженерами, а також на підприємствах суміжних галузей, у відповідних науково-дослідних і проектних організаціях, викладають у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах.

 

 

Додаткову інформацію про факультет технології зерна і зернового бізнесу можна знайти на web-сайті www.thikv.ontu.edu.ua

 

Задати питання