Вступ на ступінь вищої освіти Бакалавр:

Галузь знань

Спеціальність

Короткий опис освітньої програми

Зміст освітньої програми

Код

Назва

Код

Назва

Факультет автоматизації та робототехніки

17

Електроніка, автоматизація та електронні комунікації

174

Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

Комп’ютерні системи  та програмна інженерія в автоматизації та робототехніці

завантажити ОПП 

14

Електрична 

інженерія

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Екоенергетика та інтелектуальна електромеханіка

завантажити ОПП 

Факультет економіки, бізнесу і контролю

05 

Соціальні та 

поведінкові науки

051

Економіка

Економіка підприємства

завантажити ОПП 

Економічна та продовольча безпека

завантажити ОПП 

07

Управління та адміністрування

071

Облік і 

оподаткування

Облік і аудит

завантажити ОПП 

Діджитал-облік і контроль

завантажити ОПП 

072

Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

завантажити ОПП

Факультет інноваційних технологій харчування і ресторанно-готельного бізнесу

24

Сфера 

обслуговування

241

Готельно-ресторанна справа

Готельно-ресторанна справа

завантажити ОПП 

18

Виробництво та технології

181

Харчові технології

Технології ресторанного бізнесу та здорового харчування

завантажити ОПП 

03

Гуманітарні науки

035

Філологія

Філологія: романські мови та літератури (переклад включно), перша - французька

завантажити ОПП 

Факультет комп’ютерної інженерії, програмування та кіберзахисту

12

Інформаційні 

технології

122

Комп’ютерні науки

Інформаційні технології проектування

завантажити ОПП 

Інформаційні  управляючі системи  та технології

завантажити ОПП 

123

Комп’ютерна 

інженерія

Розробка ігор та інтерактивних медіа у віртуальній реальності

завантажити ОПП 

Мережеві технології та інтернет речей

завантажити ОПП 

Факультет менеджменту, маркетингу та публічного адміністрування

07

Управління та адміністрування

075

Маркетинг

Маркетинг та digital-комунікації

завантажити ОПП 

073

Менеджмент

Менеджмент

завантажити ОПП 

Управління персоналом

завантажити ОПП

Психологія управління

завантажити ОПП

28

Публічне 

управління та адміністрування

281

Публічне 

управління та 

адміністрування

Публічне управління та адміністрування

завантажити ОПП 

Факультет низькотемпературної техніки та інженерної механіки

14

Електрична 

інженерія

142

Енергетичне 

машинобудування

Холодильні машини, установки і кондиціювання повітря

завантажити ОПП 

13

Механічна 

інженерія

131

Прикладна 

механіка

Інженерна механіка

завантажити ОПП

133

Галузеве машинобудування

Енергетичний менеджмент та ІТ-сервіс обладнання

завантажити ОПП

Факультет нафти, газу та екології

10

Природничі науки

101

Екологія

Екологія

завантажити ОПП

18

Виробництво та технології

183

Технології захисту навколишнього середовища

Технології захисту навколишнього середовища

завантажити ОПП

185

Нафтогазова інженерія та технології

Нафтогазова інженерія та технології

завантажити ОПП

14

Електрична 

інженерія

144

Теплоенергетика

Енергетичний інжиніринг та енергоаудит

завантажити ОПП

14

Електрична 

інженерія

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Екоенергетика та інтелектуальна електромеханіка

завантажити ОПП

145

Відновлювані джерела енергії та гідроенергетика

Екоенергетика і теплотехнології

завантажити ОПП

Факультет технології вина та туристичного бізнесу

18

Виробництво та технології

181

Харчові технології

Технології продуктів бродіння, напоїв та виноробства

завантажити ОПП 

24

Сфера 

обслуговування

242

Туризм і рекреація

Міжнародний туризм

завантажити ОПП 

Факультет технології  зерна і зернового бізнесу

18

Виробництво та технології

181

Харчові технології

Технології зберігання і переробки зерна

завантажити ОПП 

Технології хліба, кондитерських, макаронних  виробів та харчоконцентратів

завантажити ОПП 

13

Механічна 

інженерія

133

Галузеве 

машинобудування

Енергетичний менеджмент та ІТ-сервіс обладнання

завантажити ОПП 

Факультет експертизи, біотехнології, харчової інженерії, підприємництва та торгівлі

07

Управління та адміністрування

076

Підприємництво та торгівля

Підприємництво і торгівля, товарознавство та експертиза в митній справі

завантажити ОПП 

18

Виробництво та технології

181

Харчові технології

Технологічна експертиза та безпека харчової продукції

завантажити ОПП 

Технології м’ясних і рибних продуктів

завантажити ОПП

Технології молока, жирів і продуктів для індустрії краси

завантажити ОПП

20

Аграрні науки та продовольство

204

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

завантажити ОПП

16

Хімічна 

біоінженерія

162

Біотехнології  та біоінженерія

Біотехнології та біоінженерія

завантажити ОПП