Код Спеціальність Конкурсна пропозиція  Вартість за навчання грн/семестр *
Бакалавр Магістр
(освітня програма) денна заочна денна заочна
35 Філологія: романські мови та літератури (переклад включно), перша- французька Філологія 10900 - - -
51 Економіка Економіка підприємства 10900 5750 10950 6750
Економічна та продовольча безпека 10900 - - -
Фінансово-економічна безпека - - 10950 6750

71

Облік і оподаткування

Облік і аудит

10900

5750

10950

6750

Облік і адит в готельно-ресторанному бізнесі та торгівлі 10900 5750 - -
Діджитал-облік і контроль 10900 5750 10950 6750
72  Фінанси,банківська справа, страхування та фондовий ринок Фінанси,банківська справа, страхування та фондовий ринок 10900 5750 - -
 

73

Менеджмент

Менеджмент

10900

5750

10950

6750

Управління персоналом

10900

5750

-

-

Лопістика

-

-

10950

6750

281

Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

10900

5750

10950

6750

75

Маркетинг

Маркетинг

-

 -

10950

6750

Маркетинг та Digital-комунікації

10900

5750

-

-

76

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Управління бізнесом

10900

5750

-

-

Підприємництво і торгівля, товарознавство та експертиза в митній справі

10900

5750

10950

6750

Міжнародна торгівля зерном

10900

5750

-

-

-

101

Екологія

Екологія

6450

4600

-

-

Екологічний контроль та аудит

-

-

9750

6050

122

Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Інформаційні технології проектування

10900

5750

10950

-

Інформаційні управляючі системи та технології

10900

5750

10950

6750

123

Комп’ютерна інженерія

Розробка ігор та інтерактивних медіа у віртуальній реальності

10900

5750

-

-

Мережеві технології та інтернет речей

10900

5750

-

-

Комп’ютерні системи та мережі

-

-

10950

6750

Спеціалізовані комп’ютерні системи

-

-

10950

-

131

Прикладна механіка

Інженерна механіка

5950

3850

-

-

Машини і технології паковання

-

-

8450

-

133

Галузеве машинобудування

Енергетична безпека та енергетичний менеджмент

5950

-

-

-

Енергетичний менеджмент та ІТ-сервіс обладнання 5950 - - -

Системний інжиніринг харчових та фармацевтичних виробництв (ОНП)

-

-

8450

-

ІТ-сервіс обладнання

5950

-

8450

6450

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електромеханічні системи з інтелектуальним керуванням

6450

4300

8450

6450

Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії 

6450

4300

8450

6450

142

Енергетичне машинобудування

Холодильні машини, установки і кондиціювання повітря

6450

4300

8450

6450

Газотурбінні установки і компресорні станції

-

-

8450

-

Холодильні машини, установки і кондиціювання повітря (ОНП)

-

-

8450

-

Кріогенні технології виробництва, зрідження і транспортування природних газів

-

-

8450

6450

144

Теплоенергетика

Енергетичний інжиніринг та енергоаудит

6450

3850

-

-

Теплоенергетика  та енергоефективні технології

-

-

7350

6250

174

Автоматизація  комп’ютерно-інтегровані технології та роботехніка

Штучний інтелект та автоматизація роботехнічних систем

7550

-

-

-

Комп'ютерні системи та програмна інженерія в автоматизації

7550

4850

9950

6750

Комп'ютерні системи та програмна інженерія в автоматизації (ОНП)

-

-

9950

-

162

Біотехнології та біоінженерія

Біотехнології та біоінженерія

7550

4850

-

-

Фармацевтична біотехнологія

7550

-  -  -

181

Харчові технології

Технології ресторанного бізнесу

7550

4850

-

-

Інноваційні технології
ресторанного бізнесу

-

-

9950

6500

Ресторанні технології здорового харчування

7550

4850

-

-

Індустрія здорового
харчування

-

-

9950

6500

Харчові технології

7550

4850

9950

6500

Технології продуктів бродіння та виноробства

7550

4850

9950

6500

Технології зберігання і переробки зерна

7550

4850

9950

6500

Технології хліба,кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів

7550

4850

9950

6500

Технологічна експертиза та безпека харчової продукції

7550

4850

9950

6500

Технології м’ясних і рибних продуктів

7550

4850

9950

6500

Технології молока, жирів
і продуктів для індустрії
краси

7550

4850

9950

6500

Технології харчових продуктів, напоїв, мінеральних і питних вод

7550

-

9950

-

Сенсорний аналіз в харчо-
вих технологіях (ОНП)

-

-

9950

-

Контроль якості та безпечності у харчовій промисловості та в індустрії краси

-

-

9950

6500

183

Технології захисту навколишнього середовища

Технології захисту навколишнього середовища

6450

4600

9750

6050

185

Нафтогазова інженерія та технології

Нафтогазова інженерія та технології

8050

5000

-

-

Газонафтопроводи та газонафтосховища

-

-

9950

6750

204

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

7550

4850

-

-

241

Готельно-ресторанна справа

Готельно-ресторанна справа

10900

5750

10950

6750

242

Туризм

Міжнародний туризм

10900

5750

10950

6750

 

Вартість навчання у 2023-2024 н.р. затверджено наказом № 061А-01 від 07.03.2023р.

  № 061A-01 від 07.03.2023 року