Код Спеціальність Конкурсна пропозиція  Вартість за навчання грн/семестр *
Бакалавр Магістр
(освітня програма) денна заочна денна заочна
35 Філологія: романські мови та літератури (переклад включно), перша- французька Філологія 9800 - - -
51 Економіка Економіка підприємства 9800 5000 9950 5950
Економічна та продовольча безпека 9800 - - -

71

Облік і оподаткування

Облік і аудит

9800

5000

9950

5950

73

Менеджмент

Менеджмент

9800

5000

9950

5950

Управління персоналом

9800

5000

-

-

Лопістика

-

-

9950

5950

281

Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

9800

5000

9950

5950

75

Маркетинг

Маркетинг

9800

5000

9950

5950

Digital-маркетинг

9800

-

-

-

76

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Управління бізнесом

9800

5000

9950

5950

Комерційна діяльність та товарознавство і експертиза в митній справі

9800

5000

9950

5950

Підприємництво у сфері виробництва, торгівлі та послуг

9800

5000

9950

5950

Міжнародна торгівля зерном

9800

5000

9950

5950

101

Екологія

Екологія

5750

4040

-

-

Екологічний контроль та аудит

-

-

8650

5500

122

Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Інформаційні технології проектування

9800

5000

9950

-

Інформаційні управляючі системи та технології

9800

5000

9950

5950

123

Комп’ютерна інженерія

Розробка ігор та інтерактивних медіа у віртуальній реальності

9800

5000

-

-

Мережеві технології та інтернет речей

9800

5000

-

-

Комп’ютерні системи та мережі

-

-

9950

5950

Спеціалізовані комп’ютерні системи

-

-

9950

-

131

Прикладна механіка

Інженерна механіка

5200

3450

-

-

Машини і технології паковання

-

-

7200

-

133

Галузеве машинобудування

Енергетична безпека та енергетичний менеджмент

5200

-

-

-

Системний інжиніринг харчових та фармацевтичних виробництв (ОНП)

-

-

7200

-

ІТ-сервіс обладнання

5200

-

7200

5935

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електромеханічні системи з інтелектуальним керуванням

5750

3750

7650

5935

Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії 

5750

3750

7650

5935

142

Енергетичне машинобудування

Холодильні машини, установки і кондиціювання повітря

5750

3750

7650

5935

Газотурбінні установки і компресорні станції

-

-

7650

-

Холодильні машини, установки і кондиціювання повітря (ОНП)

-

-

15300

-

Кріогенні технології виробництва, зрідження і транспортування природних газів

-

-

7650

5935

144

Теплоенергетика

Енергетичний інжиніринг та енергоаудит

5200

3465

-

-

Теплоенергетика  та енергоефективні технології

-

-

6500

5750

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Штучний інтелект та автоматизація роботехнічних систем

6550

-

-

-

Комп'ютерні системи та програмна інженерія в автоматизації

6550

4225

8800

5950

Комп'ютерні системи та програмна інженерія в автоматизації (ОНП)

-

-

8800

-

162

Біотехнології та біоінженерія

Біотехнології та біоінженерія

6550

4225

-

-

Фармацевтична біотехнологія

6550

-  -  -

181

Харчові технології

Технології ресторанного бізнесу

6550

4225

-

-

Інноваційні технології
ресторанного бізнесу

-

-

8800

5750

Ресторанні технології здорового харчування

6550

4225

-

-

Індустрія здорового
харчування

-

-

8800

5750

Харчові технології

6550

4225

8800

5750

Технології продуктів бродіння та виноробства

6550

4225

8800

5750

Технології зберігання і переробки зерна

6550

4225

8800

5750

Технології хліба,кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів

6550

4225

8800

5750

Технологічна експертиза та безпека харчової продукції

6550

4225

8800

5750

Технології м’ясних і рибних продуктів

6550

4225

8800

5750

Технології молока, жирів
і продуктів для індустрії
краси

6550

4225

8800

5750

Технології харчових продуктів, напоїв, мінеральних і питних вод

6550

-

8800

-

Сенсорний аналіз в харчо-
вих технологіях (ОНП)

-

-

8800

-

Контроль якості та безпечності у харчовій промисловості та в індустрії краси

-

-

8800

5760

183

Технології захисту навколишнього середовища

Технології захисту навколишнього середовища

5750

4040

8650

5500

185

Нафтогазова інженерія та технології

Нафтогазова інженерія та технології

7300

4390

-

-

Газонафтопроводи та газонафтосховища

-

-

8800

5950

204

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

6550

4225

-

-

241

Готельно-ресторанна справа

Готельно-ресторанна справа

9800

5000

9950

5950

242

Туризм

Міжнародний туризм

9800

5000

9950

5950

 

Вартість навчання в аспірантурі та докторантурі ОНТУ

 

Спеціальність

Освітньо-наукова програма

Аспірантура

Докторантура

Вартість за навчання грн. 2022- 2023 н.р.

Науковий керівник – доктор наук

Науковий керівник – кандидат наук

Науковий керівник – доктор наук

денна

заочна

денна

заочна

денна

051 Економіка

Економіка

20700

18100

14800

12500

19200

073 Менеджмент

Менеджмент

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

133 Галузеве машинобудування

Процеси, апарати харчових мікробіологічних та фармацевтичних виробництв

17700

16800

11900

11000

-

142 Енергетичне машинобудування

Енергетичне машинобудування

17000

16500

12300

11100

17300

144 Теплоенергетика

Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

19500

17100

13400

11300

-

162 Біотехнології та біоінженерія

Біотехнології та біоінженерія

18900

17100

13000

11300

17600

181 Харчові технології

Харчові технології

183 Технології захисту навколишнього середовища

Технології захисту навколишнього середовища