Вступ на ступінь вищої освіти Магістр:

Галузь знань

Спеціальність

Короткий опис освітньої програми

Зміст освітньої програми

Код

Назва

Код

Назва

Факультет автоматизації та робототехніки

17

Електроніка, автоматизація та електронні комунікації

174

Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

Комп’ютерні системи  та програмна інженерія в автоматизації та робототехніці (ОНП)

завантажити ОПП 

14

Електрична 

інженерія

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Екоенергетика та інтелектуальна електромеханіка

завантажити ОПП 

Факультет економіки, бізнесу і контролю

05 

Соціальні та 

поведінкові науки

051

Економіка

Економіка підприємства

завантажити ОПП 

Фінансово-економічна безпека

завантажити ОПП 

07

Управління та адміністрування

071

Облік і 

оподаткування

Облік і аудит

завантажити ОПП 

Діджитал-облік і контроль

завантажити ОПП 

Факультет інноваційних технологій харчування і ресторанно-готельного бізнесу

24

Сфера 

обслуговування

241

Готельно-ресторанна справа

Готельно-ресторанна справа

завантажити ОПП 

18

Виробництво та технології

181

Харчові технології

Інноваційні технології ресторанного бізнесу та здорового харчування

завантажити ОПП 

Факультет комп’ютерної інженерії, програмування та кіберзахисту

12

Інформаційні 

технології

122

Комп’ютерні науки

 

Інформаційні управляючі системи та технології

завантажити ОПП 

Інформаційні технології проектування

завантажити ОПП 

123

Комп’ютерна 

інженерія

Комп’ютерні системи та мережі

завантажити ОПП 

Спеціалізовані комп’ютерні системи

завантажити ОПП 

Факультет менеджменту, маркетингу та публічного адміністрування

07

Управління та адміністрування

075

Маркетинг

Маркетинг

завантажити ОПП 

073

Менеджмент

Менеджмент

завантажити ОПП 

Логістика

завантажити ОПП 

28 Публічне управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

завантажити ОПП

Факультет низькотемпературної техніки та інженерної механіки

14

Електрична 

інженерія

142

Енергетичне 

машинобудування

Холодильні машини, установки і кондиціювання повітря (ОНП)

завантажити ОПП 

Кріогенні технології виробництва, зрідження і транспортування природних газів

завантажити ОПП 

Холодильні машини, установки і кондиціювання повітря

завантажити ОПП 

13

Механічна 

інженерія

131

Прикладна 

механіка

Машини і технології паковання

завантажити ОПП 

133

Галузеве 

машинобудування

Системний інжиніринг промислових виробництв (ОНП)

завантажити ОПП 

Факультет нафти, газу та екології

10

Природничі науки

101

Екологія

Екологічний контроль та аудит

завантажити ОПП 

18

Виробництво та технології

183

Технології захисту навколишнього середовища

Технології захисту навколишнього середовища

завантажити ОПП 

185

Нафтогазова 

інженерія та 

технології

Газонафтопроводи та газонафтосховища

завантажити ОПП 

14

Електрична 

інженерія

144

Теплоенергетика

Теплоенергетика та енергоефективні технології

 

завантажити ОПП 

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Екоенергетика та інтелектуальна електромеханіка

завантажити ОПП 

Факультет технології вина та туристичного бізнесу

18

Виробництво та технології

181

Харчові технології

Технології продуктів бродіння, напоїв та виноробства

завантажити ОПП 

Сенсорний аналіз  в харчових технологіях (ОНП)

завантажити ОПП

24

Сфера 

обслуговування

242

Туризм і рекреація

Міжнародний туризм

завантажити ОПП

Факультет технології  зерна і зернового бізнесу

18

Виробництво та технології

181

Харчові технології

Технології зберігання і переробки зерна

завантажити ОПП

Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів

завантажити ОПП

13

Механічна 

інженерія

133

Галузеве 

машинобудування

ІТ-сервіс обладнання

завантажити ОПП

Факультет експертизи, біотехнології, харчової інженерії, підприємництва та торгівлі

07

Управління та адміністрування

076

Підприємництво та торгівля

Підприємництво і торгівля, товарознавство та експертиза в митній справі

завантажити ОПП

18

Виробництво та технології

181

Харчові технології

Технологічна експертиза та безпека харчової продукції

завантажити ОПП

Технології м’ясних і рибних продуктів

завантажити ОПП

Технології молока, жирів і продуктів для індустрії краси

завантажити ОПП

Контроль якості та безпечності у харчовій промисловості та в індустрії краси

завантажити ОПП