051 Економіка

 

071 Облік і оподаткування

 

073 Менеджмент

 

075 Маркетинг

 

076 Підприємництво, торгівля і біржова діяльність

 

101 Екологія

 

122 Комп'ютерні науки

 

123 Комп'ютерна інженерія

 

131 Прикладна механіка

 

133 Галузеве машинобудування

 

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

 

142 Енергетичне машинобудування

 

144 Теплоенергетика

 

174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка

 

162 Біотехнології та біоінженерія

 

181 Харчові технології. Факультет Інноваційних технологій харчування і ресторанно-готельного бізнесу

 

181 Харчові технології. Факультет Технології та товарознавства харчових продуктів і продовольчої бізнесу

 

181 Харчові технології. Факультет Технології зерна і зернового бізнесу

 

181 Харчові технології. Факультет Технології вина та туристичного бізнесу

 

183 Технології захисту навколишнього середовища

 

185 Нафтогазова інженерія та технології

 

204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

 

241 Готельно-ресторанна справа

 

242 Туризм

 

281 Публічне управління та адміністрування