Пожалуйста, включите JavaScript! Как это сделать!

Факультет технології вина та туристичного бізнесу

Факультет технології вина та туристичного бізнесу


Декан
Декан
к.т.н.,доц.
Саркісян Ганна Овсепівна,
ауд. А-202,
тел. 712-40-58, 712-42-98

Сайт факультета

Факультет готує бакалаврів за спеціальностями:

181 ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГЇЇ
Освітня програма:

Технології продуктів бродіння, напоїв та виноробства

 

162 БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА БІОІНЖЕНЕРІЯ
Освітні програми:
Біотехнології та біоінженерія
 
242 ТУРИЗМ
Освітні програми:
Міжнародний туризм
 

а також магістрів за спеціальностями:

181 ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГЇЇ
Освітньо-професійні програми:

Технології продуктів бродіння, напоїв та виноробства

Освітньо-наукова програма:

Сенсорний аналіз в харчових технологіях
 
242 ТУРИЗМ 
Освітньо-професійна програма:
Міжнародний туризм
 

181 ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГЇЇ 

Освітньо-професійна програма "Технології продуктів бродіння, напоїв та виноробства" – студентів чекає комплексна практика на сімейних підприємствах Франції, на провідних, сучасних підприємствах України. Є можливість пройти стажування та навчання за програмою академічної мобільності у Чилі, Італії, Німеччині, Греції.
Виробнича практика проходить на сучасних підприємствах виноробної, пивної та безалкогольної галузях харчової промисловості.
Випускники успішно працюють керівниками, начальниками виробництв, головними технологами, завідувачами лабораторій, дегустаторами, сомельє  як в Україні, так і за кордоном.

Одеський регіон має найбільші площі виноградників в Україні, а сама Одеса є великим рекреаційним центром, що робить перспективною та престижною професію винороба, енолога, броварника.

Підготовку студентів за вищезгаданими напрямами здійснює провідна в Україні кафедра Технології вина та енології, основоположниками якої були видатні вчені і педагоги. Сайт кафедри.
На кафедрі викладається більше ніж 19 дисциплін, серед яких:

 • Технологія вина,
 • Ампелогргафія,
 • Технологія слабоалкогольних та міцних алкогольних напоїв,
 • Хімія та біохімія вина та інші
 • Сенсорний аналіз.

За участю кафедри створені навчально-науково-виробничі комплекси, що дозволяють використовувати для навчального процесу виробничі ресурси передових підприємств України, сучасне аналітичне обладнання галузевих науково-дослідних інститутів (Національний науковий центр «Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Е. Таїрова»).

Виробнича практика проходить на сучасних підприємствах виноробної і пивобезалкогольної галузей харчової промисловості («Французький бульвар», «Шабо», Миколаївське відділення ВАТ САН Інбев Україна, «Оболонь« та ін.) у містах Одеса, Болград, Дніпропетровськ, Артемовськ, Миколаїв, Херсон та ін.

Кращі студенти нашого факультету стажуються у Франції, Італіі, США, Болгарії, Чілі та інших країнах.

Отримані знання, досвід дозволяють випускникам бути конкурентоздатними на ринку праці. Вони успішно працюють керівниками, головними фахівцями, начальниками змін та цехів, завідуючими лабораторіями, технологами, енологами, інженерами-хіміками акціонерних, часних підприємств, в науково-дослідних та проектних організаціях не тільки нашої держави, але й за кордоном (Білорусь, Молдова, Франція, Ізраїль, Чехія, Словакія та ін.).

Освітньо-наукова програма "Сенсорний аналіз харчових продуктів" – програма підготовки за СВО «магістр» - сучасна програма, що створена за вимогою часу, для абітурієнтів, що мріють стати експертами харчових продуктів. Програма передбачає можливість навчання за академічною мобільністю в європейських країнах.

 

Факультет відкрив нову спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Професія майбутнього! Можливість створювати продукти з заданими біологічними властивостями, корисними для здоров'я людини

Освітньо-професійна програма "Біотехнології та біоінженерія" – підготовка фахівців для харчової, фармацевтичної галузі, виробництва вітамінів, біологічно активних речовин, рослинництва та ін.

В останнє десятиріччя розвиток харчової промисловості направлено на посилення конкуренції при виробництві якісних, нешкідливих, корисних для здоров'я людини харчових продуктів.

На сьогоднішній час та у найближчі часи харчова промисловість повинна працювати у соціально-економічних умовах, що швидко змінюються. Це пов´язано із підсиленням конкуренції та глобалізацією у харчовій галузі, зростанням споживчого попиту на якісні, безпечні та корисні для здоров´я, а також зручні у споживанні харчові продукти. На сьогодні ефективне залучення новітніх технологій, зокрема, біотехнології в економіку України, є завданням пріоритетного значення.

Перед харчовим виробництвом стоїть низка завдань: збільшення обсягів виробництва продукції при зменшенні енергетичних витрат; отримання якісної та безпечної харчової продукції. Для забезпечення ефективного використання біотехнологічних альтернатив у харчовій промисловості необхідно створення відповідного кадрового потенціалу кваліфікованих фахівців у сфері харчової промислової біотехнології, місцем роботи яких є харчові переробні підприємства, лабораторії контролю якості та безпеки харчової продукції та сировини, науково-дослідні та проектні установи тощо.

Для впровадження постіндустріальних технологій необхідні фахівці системного рівня, які володіють біотехнологіями та їх технологічними регламентами, можуть проектувати технологічні варіанти комплексного використання біотехнологічних процесів стосовно конкретного харчового підприємства з врахуванням промислово-комерційних аспектів.
Випускники спеціальності 162 «Біотехнологія та біоінженерія» можуть працювати на:

 • підприємствах харчової, хімічної та біотехнологічної промисловості,
 • в інженерно-конструкторських та проектувальних організаціях,
 • підприємствах з одержання енергії та переробки твердих та рідких відходів,
 • закладах екологічного та санітарного нагляду, сертифікації та стандартизації,
 • профільних органах державного управління,
 • фахівцями з екологічної експертизи та паспортизації підприємств усіх видів діяльності.

Вони вмітимуть застосовувати на виробництві новітні біотехнологічні прийоми і методи в технологіях харчових продуктів; за допомогою біотехнологічних прийомів створювати нові види продуктів, розширювати асортимент існуючих, підвищувати харчову безпеку їжі, здійснювати санітарний та екологічний моніторинг харчових підприємств і технологій; приймати конкретні технологічні рішення щодо покращення якості харчової продукції, підвищувати економічну та соціальну ефективність таких підприємств.
Профільними дисциплінами напряму є:

 • Генетика,
 • Інженерна ензимологія,
 • Харчова біотехнологія,
 • Молекулярна біологія,
 • Контроль за управлінням біотехнологічними процесами.

242 ТУРИЗМ

Освітньо-професійна програма "Міжнародний туризм" – міжнародний досвід, провідні країни світу, міжнародний туристичний ринок і туристичні потоки, організація туристичної діяльності, формальності в туризмі, бронювання квитків, формування туристичних пакетів, організація роботи туристичної компанії, організація роботи гіда, екскурсовода, різновиди туризму (сільський / зелений, круїзний, паломницький, винний, гастрономічний, діловий та ін.), дегустації в туризмі.

Передбачає практика та навчання по програмі подвійних дипломів. Зарубіжна практика у Франції, Італії, Німеччині,  Болгарії, Турції, Арабських Еміратах, Таїланді та багатьох інших країнах.

Кафедра туристичного бізнесу та рекреації займається підготовкою спеціалістів в галузі індустрії гостинності, що вивчає таки розділи, як:

-Трансфер

-Розміщення

-Харчування

-Розваги (анімаційні програми)

Випускники працюють керівниками туристичних компаній, гідами-екскурсоводами, трансферменами, готельними гідами, шопінггідами.

 

Сучасна креативна команда професіоналів кафедри Туристичного бізнесу та рекреації виховує бакалаврів і магістрів за спеціальністю 242 «Туризм».

Загальний підхід викладачів і науковців кафедри - це створення та примноження культурних цінностей людства.

Місія кожного викладача полягає в поширенні і передачі всіх своїх знань тим, з ким ми працюємо, про культуру і туристичний бізнес, технології процвітаннярекреацій і створення атракцій, про методи захоплюючого і пізнавального відпочинку.

Поєднання досвіду персоналу і ентузіазму, досягнень сучасних професіоналів і знань з індустрії туризму, стимулювання інноваційних підходів формуваннятуристичних продуктів та передової професійної практики дозволяє ставити перед кафедрою цілі розвитку студентів та перетворення їх у лідерів управління в туристичному та рекреаційному бізнесі та досягати цього. Студенти розвивають свої професійні навички в контексті туризму, а також мають впевненість у своїх знаннях для вирішення майбутніх глобальних проблем.

Щорічне стажування викладачів та спрага новітніх знань про всесвіт в процесі роботи за навчально-науковим напрямом кафедри дозволило відвідати основні туристичні атракції та рекреації України, Грузії, Федеративної Республіки Німеччини, Французької Республіки, Турецької Республіки, Королівства Бельгії, Словацької Республіки, Республіки Кіпр. Тісна співпраця з професійними організаціями, освітніми закладами цих країн дозволяє створити умови для отримання студентами сучасної практики з туризму.

Усі співробітники кафедри дбають не тільки про розвиток інтелектуальних особливостей майбутніх професіоналів (турменеджерів, турлідерів і усіх тих, хто мріє про поєднання престижної професії і хобі різноманітних подорожей та пригод), а й про індивідуальність кожного.

Кафедра пишається своїми освітніми, науковими і професійними досягненнями, створює умови для здобутку компетенцій своїх випускників за такими дисциплінами:

 • туризмологія
 • організація турфірми
 • пізнавальний туризм
 • регіональний туризм
 • винний туризм
 • гастрономічний туризм
 • міжнародний туризм

У наукових працях викладачів і студентів є дослідження привабливості туристичної галузі в майбутньому та інвестиційної привабливості турбізнесу і на Одещині, і в Світі. Тому кафедра гідно виступає на регіональному та міжнародному рівні як будівник успішного розвитку туризму.

Сайт кафедри http://tourism.onaft.edu.ua/
Сторінка FB facebook.com/dep.tour.bus
E-mail dep.tour.bus@gmail.com

Навчись обирати найкраще!

Більше інформації про факультет Технології вина та туристичного бізнесу Ви можете отримати на сайті http://www.tvnb.onaft.edu.ua

 

Задати питання