Дисципліни фахового спрямування викладаються на 2 випускових кафедрах:
• Технології м’яса, риби і морепродуктів;
• Технології молока, олійно-жирових продуктів та індустрії краси.
До навчальних планів спеціальності  входить ряд спеціальних дисциплін, серед яких  “Розведення і генетика сільськогосподарських тварин і птиці”, “Анатомія і фізіологія тварин і птиці”,  “Технологія кормів з основами кормо-виробництва”,  “Годівля сільсько-господарських тварин”, “Моделювання якості м'яса худоби і птиці”,  “Технологія переробки молока”, “Технологія переробки м'яса”.
 
Переваги навчання на Факультеті технології та товарознавства харчових продуктів і продовольчого бізнесу Одеського національного технологічного університету:
• Університет має статус національного і дослідницького закладу вищої освіти (ЗВО) і входить у трійку кращих ЗВО м. Одеси та тридцятку кращих в Україні.
• Зручне розташування ОНТУ у мальовничому Приморському районі Одеси з розвинутою інфраструктурою.
• Потужний науково-педагогічний колектив випускових кафедр –  навчальний процес забезпечують 6 докторів наук, професорів, 21 кандидатів наук, доцентів.
• Можливість проходження навчальних і виробничих практик як на кращих вітчизняних і закордонних фермерських, кормо-, молоко-, м'ясо- виробничих та переробних підприємствах.
• Діють програми обміну студентів, у тому числі Erasmus+.
• 100 % забезпеченість житлом у гуртожитку студентів 1 курсу факультету.
• Активне та цікаве студентське життя – наявність численних спортивних секцій та гуртків художньої самодіяльності.
• Перспективи працевлаштування – можливість після закінчення навчання влаштуватися на роботу на провідні  підприємства з тваринництва як в Україні, так і закордоном.
Після закінчення навчання фахівці можуть працювати:
на фермерських, кормо-, молоко-, м'ясо- виробничих та переробних підприємствах,
у спеціалізованих лабораторіях ветеринарної медицини,
діагностичних центрах, лабораторіях екологічного контролю,
аналітичних лабораторіях підприємств, що займаються виробництвом,  переробкою, зберіганням, реалізацією сільськогосподарської та харчової продукції та ін.