Пожалуйста, включите JavaScript! Как это сделать!

Спеціальності

123 КОМП'ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ: розробка ігор та інтерактивних медіа у віртуальній реальності

Освітньо-професійна програма «Розробка ігор та інтерактивних медіа у віртуальній реальності» Розробка ігор та інтерактивнихмедіа досить складний процес, в якому приймає участь ціла низка фахівців. ......

073 МЕНЕДЖМЕНТ: менеджмент

Освітньо-професійна програма «Менеджмент» Першого рівня вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування»...... Кваліфікація: бакалавр Підготовку здійснює кафедра менеджменту і логістики, яка має багаторічний досвід та потужний інтелектуальний потенціал в сфері підготовки менеджерів; веде активну міжнародну ді...

181 ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ: Індустрія здорового харчування (СВО Магістр)

Освітньо-професійна програма: Індустрія здорового харчування Спеціалізації і програми підготовки: Технології дієтичного та спортивного харчування Технології дитячого та геронтологічного харчування ......

133 ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ: IT-сервіс обладнання

Спеціальність 133 "Галузеве машинобудування" Освітні програми: «IT-сервіс обладнання» - це підготовка ІТ – конструкторів або інженерів-механіків, які організовують проведення діагностики, техогляду... http://nmv.ontu.edu.ua/osvitam...

076 ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ: Управління бізнесом, Міжнародна торгівля зерном

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Освітні програми: «Управління бізнесом» (прикладна економіка) та «Міжнародна торгівля зерном» спрямовані на підготовку спеціалістів... Детальніше ознайомитися з освітньо-професійною програмою магістрів http://nmv.ontu.edu.ua/osvitam...

181 ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ: Інноваційні технології ресторанного бізнесу (СВО Магістр)

Освітньо-професійна програма: Інноваційні технології ресторанного бізнесу Спеціалізації і програми підготовки: Інноваційні технології страв у сучасних закладах ресторанного бізнесу Інноваційні на... http://nmv.ontu.edu.ua/opp/181m-itrb2018.pdf...

133 ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ: енергетична безпека та енергетичний менеджмент

Спеціальність 133 ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ: освітня програма «Енергетична безпека та енергетичний менеджмент»...... ЕНЕРГЕТИЧНА БЕЗПЕКА ТА ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ВИРОБНИЦТВ - нова спеціалізація спеціальності 133 Галузеве машинобудування. У цю спеціальність входить 5 інноваційних напрямків, за якими навчаються с...

131 ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА: інженерна механіка

Спеціальність 131 ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА: освітня програма «Інженерна механіка»...... Студенти отримують необхідні знання та вміння для проектування та конструювання, виготовлення, ремонту, експлуатації, реновації виробів, обладнання і устаткування, технологічного оснащення, інструмен...

162 БІОТЕХНОЛОГІЯ ТА БІОІНЖЕНЕРІЯ: Харчова біотехнологія, Біотехнології та біоінженерія

Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»: освітньо-професійні програми "Харчова біотехнологія", "Біотехнології та біоінженерія"...... Професія майбутнього! Можливість створювати продукти з заданими біологічними властивостями, корисними для здоров'я людини Освітні програми: Освітньо-професійна програма "Біотехнології та біоінженерія...

101 ЕКОЛОГІЯ: Екологія, Екологічний контроль та аудит

Спеціальність 101 Екологія: овітньо-професійна програма "Екологія" Ступінь вищої освіти: Бакалавр Освітня програма: «Екологія» Ступінь вищої освіти: Магістр Освітні програми: «Екологічний контроль ... Дослідження та оцінка стану довкілля, перспектив розвитку біологічних популяцій у гідросфері, літосфері та в атмосфері, вплив на такий розвиток антропогенного та техногенного забруднень навколишньо...

075 МАРКЕТИНГ: Digital – маркетинг

Спеціальність 075 МАРКЕТИНГ: освітньо-професійна програма «Digital – маркетинг» Фахові дисципліни: «Інтернет-маркетинг» «Соціальний медіа маркетинг (SMM)» «E-mail маркетинг» «Веб-аналітика» «Оптиміз... Завдяки висококваліфікованому професорсько-викладацькому складу, розвиненою матеріально-технічній базі та застосування інноваційних методів навчання на факультеті готують фахівців з високим рівнем зн...

204 ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА І ПЕРЕРОБКА ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА: Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

Спеціальність 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»: освітньо-професійна програма: «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»...... Професія на усі часи! Уміння виробляти високоякісні й безпечні м'ясні та молочні продукти від сировини до готової продукції Освітньо-професійна програма «Технологія виробництва і переробки продукції ...

076 ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ: Товарознавство та експертиза в митній справі

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»освітня програма: « Товарознавство та експертиза в митній справі »...... Одеська область – це провідний промислово-торговельний регіон на півдні України. Тенденції розвитку зовнішньо-економічної діяльності приводять до збільшення обсягів експортно-імпортних операцій через...

181 ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ: технологічна експертиза та безпека харчової продукції

Питання якості та безпечності харчової продукції стоїть особливо гостро у розрізі тенденції до євроінтеграції та розширення експортних ринків України. Відповідно до Закону України «Про основн... Освітньо-професійна програма «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції» забезпечує наступні теоретичні та професійні навики: основні поняття і принципи функціонування підприємств харчово...

281 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ: Публічне управління та адміністрування

Освітній рівень: БАКАЛАВР Кваліфікація: бакалавр з публічного управління та адміністрування, менеджер-адміністратор. Випускник може працювати: в органах державного управління та місцевого самовр... Освітній рівень: БАКАЛАВР Кваліфікація: бакалавр з публічного управління та адміністрування, менеджер-адміністратор. Випускник може працювати: в органах державного управління та місцевого самовр...

076 ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ: Підприємництво у сфері виробництва, торгівлі та послуг

Спеціальність 076 ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ: освітньо-професійна програма "Підприємництво у сфері виробництва, торгівлі та послуг" - актуальна сучасна спеціальність...... Фахові дисципліни: Підприємництво малого та середнього бізнесу Організація оптової та роздрібної торгівлі Електронна торгівля Міжнародна торгівля Комерційна діяльність Організація підприємства...

183 ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА: Технології захисту навколишнього середовища

Спеціальність 183 ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА: освітні програми «Технології захисту навколишнього середовища», «Природоохоронні технології» Ступінь вищої освіти: Бакалавр Освітня прог... В даний час технології захисту навколишнього середовища стали одним з найважливіших науково-практичних трендів XXI століття, який визначає загальний рівень світової цивілізації. Серед багатьох профес...

131 ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА: машини і технології паковання (магістратура)

Прикладна механіка - технічна наука, присвячена дослідженням пристроїв і механізмів, також займається вивченням і класифікацією машин та їх розробкою. Студенти отримують фундаментальну базову освіту... Прикладна механіка - технічна наука, присвячена дослідженням пристроїв і механізмів, також займається вивченням і класифікацією машин та їх розробкою. Студенти отримують фундаментальну базову освіту...

МЕНЕДЖМЕНТ: логістика

Логістика - це процес планування, організації і контролю руху матеріальних, інформаційних і фінансових потоків з метою забезпечення найбільш запитів клієнтури. Менеджери по логістиці в ОНТУ, разом ... http://nmv.ontu.edu.ua/opp/073m-ua2018.pdf ...

133 ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ: Системний інжиніринг промислових виробництв (магістратура)

В умовах постійно зростаючих цін на ТЕР, дефіциту засобів у обласному й муніципальному бюджетах особливу актуальність здобуває енергетичний менеджмент - керування та оптимізація енергоспоживання і в... Детальніше ознайомитися з освітньо-професійною програмою "Системний інжиніринг промислових виробництв" підготовки магістрів можна за посиланням: http://nmv.ontu.edu.ua/opp/133m-ophv2017.pdf ...

142 ЕНЕРГЕТИЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ: кріогенні технології виробництва, зрідження і транспортування природних газів (магістратура)

Спеціальність 142 ЕНЕРГЕТИЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ: освітня програма «Кріогенні технології виробництва, зрідження і транспортування природних газів» Кріогенна техніка знаходить своє застосування в самих... Спеціальність 142 ЕНЕРГЕТИЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ: освітня програма «Кріогенні технології виробництва, зрідження і транспортування природних газів» Кріогенна техніка знаходить своє застосування в самих...

142 ЕНЕРГЕТИЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ: холодильні машини, установки і кондиціонування повітря

Спеціальність 142 ЕНЕРГЕТИЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ: освітня програма «Холодильні машини, установки і кондиціонування повітря»...... Освітня програма «Холодильні машини, установки і кондиціонування повітря» на сьогоднішній день є актуальною, адже потреба в низьких температурах для подальшого науково-технічного прогресу, функціонув...

123 КОМП'ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ: спеціалізовані комп'ютерні системи

Освітньо-професійна програма «Спеціалізовані комп’ютерні системи» Освітня програма «Спеціалізовані комп’ютерні системи» ступеня вищої освіти «Магістр» спеціальності 123 «Комп'ютерна інженерія» є роз... Програма навчання включає навчальні дисципліни: «Програмне забезпечення ігрових систем та проектування комп’ютерних ігор» – дає навики розробки комп’ютерних 3Dігор, VR та AR застосувань, знайомить з ...

Задати питання