Пожалуйста, включите JavaScript! Как это сделать!

Факультет менеджменту, маркетингу і логістики

Факультет менеджменту, маркетингу і логістики


Декан

Декан факультету

к.е.н., доцент Ірина Миколаївна Агеєва

вул. Канатна, 112,

корпус А, ауд. 322

Сайт факультета

Факультет здійснює підготовку бакалаврів і магістрів за чотирма спеціальностями на денній та заочній формі навчання.

Підготовка бакалаврів здійснюється за спеціальностями:

«Менеджмент» - освітньо-професійні програми «Менеджмент», «Управління персоналом».

«Маркетинг» -

освітньо-професійні програми «Маркетинг»

«Digital-маркетинг»

«Публічне управління та адміністрування» - освітньо-професійна програма «Публічне управління та адміністрування»

Підготовка магістрів здійснюється за спеціальностями:

«Менеджмент» - освітньо-професійні програми «Менеджмент» і «Логістика».

«Маркетинг» - освітньо-професійна програма «Маркетинг».

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» - освітньо-професійна програма «Підприємництво у сфері виробництва, торгівлі та послуг»

«Публічне управління та адміністрування» - освітньо-професійна програма «Публічне управління та адміністрування»

 

На всіх спеціальностях як на денній, так і на заочній формі навчання здійснюється підготовка бакалаврів (термін навчання 3 р. 10 міс.) і магістрів (1 р. 4 міс.).

Факультет менеджменту, маркетингу і логістики має глибокі історичні корені - підготовка фахівців управлінсько-економічного профілю здійснюється з 1933 року. Зміни, що відбувалися в економіці країні обумовили необхідність відкриття нових сучасних спеціальностей та освітніх програм на факультеті.

До складу факультету менеджменту, маркетингу і логістики ОНТУ увійшли чотири кафедри:

- менеджменту і логістики (зав. каф. - д.е.н., проф. І. І. Савенко);

- маркетингу, підприємництва і торгівлі (зав. каф. - д.е.н., проф. В. В. Лагодієнко);

- соціології, філософії та права (зав. каф. - к.і.н., доц. А. О. Соловей).

публічного управління та адміністрування (зав. каф. - д.е.н., проф. О. В. Ніколюк).


На факультеті існує скорочена трирічна програма підготовки бакалаврів для випускників коледжів і технікумів, які мають диплом молодшого спеціаліста, як на денному, так і на заочному відділенні.

Для забезпечення навчального процесу на кафедрах факультету працюють комп’ютерні центри, підготовка студентів зі спеціальностей «Менеджмент», «Маркетинг»,  «Публічне управління та адміністрування»  базується на використанні комп’ютерних технологій в обробці облікової, статистичної та іншої інформації, необхідної для підготовки і прийняття управлінських рішень.

Спеціальність «Менеджмент» дає можливість розробляти і приймати управлінські рішення, формувати кадровий склад, розробляти стратегію розвитку бізнесу, розробляти і реалізовувати інноваційні та інвестиційні проекти та інше.

Спеціальність «Маркетинг» відкриває перед сучасними фахівцем широкі горизонти: випускники можуть працювати на харчових та інших підприємствах, в медіа-холдингах, консалтингових фірмах директорами з маркетингу, маркетологами, розробляти рекламні компанії, PR - акції, заходи по просуванню товарів і послуг, цінову політику компанії, досліджувати ринок, створювати і виводити на ринок нові бренди і торговельні марки, формувати і реалізовувати маркетингові плани і програми.

Спеціальність «Публічне управління та адміністрування» дозволяє працювати керівниками в органах державного, регіонального і муніципального рівнів, спеціалістами із зв’язків з громадськістю, державними соціальними інспекторами, адміністративними помічниками, тощо.

Навчальний процес на факультеті ММіЛ тісно пов’язаний із промисловими підприємствами: студенти проходять ознайомлювальну, виробничу, а також переддипломну практики на провідних харчових, торгівельних та інших підприємствах Одещини та України (ТОВ СП «Вітмарк-Україна», ПТК «Шабо», ПП «Фірма Гармаш», «Об’єднана елеваторна компанія», ТОВ «Одесавинпром», мережа супермаркетів «Сільпо» та ін.).

Більш докладну інформацію про факультет ви можете знайти на web-сайті fmml.onaft.edu.ua.

 

Задати питання