Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить ОНТУ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі ступенів бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на здобуття ступеня магістра; для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) у межах місць ліцензованого обсягу проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма

навчання

Заочна форма

навчання

Реєстрація вступників для складання МТНК

27 червня – 18 липня 2022 року 27 червня – 18 липня 2022 року

Основна сесія МТНК

Додаткова сесія 

10 – 17 серпня

07.09 – 10.09

10 – 17 серпня

07.09 – 10.09

Початок реєстрації електронних кабінетів

01 серпня 2022 року

 

01 серпня 2022 року

 

Строки прийому заяв та документів на основі ЄВІ

16 серпня – 15 вересня

Д.н.1  26 вересня – 24 жовтня

Д.н.2  26 жовтня – 24 листопада 

16 серпня – 15 вересня

Д.н.1  26 вересня – 24 жовтня

Д.н.2  26 жовтня – 24 листопада 
Проведення фахових  вступних іспитів

1 етап: 16 – 19 вересня

Д.н.1  25 – 26 жовтня

Д.н.2  25 – 26 листопада 

1 етап: 16 – 19 вересня

Д.н.1  25 – 26 жовтня

Д.н.2  25 – 26 листопада 

Надання рекомендацій до зарахування за державним замовленням, не пізніше 20 вересня 2022 року 20 вересня 2022 року
Виконання вимог до зарахування, не пізніше

За кошти державного бюджету:

18-00 24 вересня

За кошти фізичних та/або юридичних осіб:

* до 27 вересня

Д.н.3 27 жовтня

Д.н.4 27 листопада

За кошти державного бюджету:

18-00 24 вересня

За кошти фізичних та/або юридичних осіб:

* до 27 вересня

Д.н.3 27 жовтня

Д.н.4 27 листопада

Зарахування за держ.замовленням, не пізніше

25 вересня 2022 року

25 вересня 2022 року

Зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб, не пізніше

28 вересня

Д.н.30 жовтня

Д.н.30 листопада

28 вересня

Д.н.30 жовтня

Д.н.30 листопада

ДОКУМЕНТИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВСТУПУ В ОНТУ:

1. Під час подання заяви в паперовій (електронній) формі вступник пред'являє особисто:

- документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України "Про громадянство України") (оригінал+3 копії);

- ідентифікаційний код (оригінал+3 копії);

- військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних (оргінал+1 копія);

- документ державного зразка про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (оригінали+3 копії);

- сертифікат єдиного вступного іспиту з іноземної мови (оригінал+3 копії) або мотиваційний лист (для вступу на контракт, тільки у 2022 році);

2.  До заяви, поданої в паперовій (електронній) формі, вступник додає:

- копії документів, які підтверджують право вступника на  зарахування поза конкурсом (розділ Х цих Правил) (за наявності, 3 копії);

- кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см (4 фотокартки);

- вступники інваліди I та II груп, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю, відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" додають до заяви, поданої в паперовій формі, медичну довідку форми 086-О (оригінал та 3 копії);

УВАГА!

  • Для паспортів громадянина України старого зразку окремо надається картка платника податків. Необхідна повна копія документу із відміткою місця реєстрації особи!
  • Для паспортів громадянина України з безконтактним електронним носієм надається додатково витяг з єдиного державного реєстру.

Всі копії документів засвідчуються за наявності оригіналів приймальною комісією ОНТУ або в установленому законодавством порядку.

Копії документів без надання оригіналів не приймаються.

 

Програми іспитів є на сайті приймальної комісії ОНТУ:

http://pk.ontu.edu.ua/Pages_cat_36.html