Високий результат діяльності ОНТУ!

Ми увійшли в ТОП-15 рейтингу серед 290 закладів вищої освіти України!

Рейтинг сформовано Державною службою якості освіти.

В основі формування рейтингу – сім визначальних критеріїв діяльності ЗВО.

 

 • Посилання на Всеукраїнський рейтинг:

https://sqe.gov.ua/wp-content/uploads/2023/10/Stupeni_riziku_ZVO-2023_SQE.pdf

 • Найвищий результат в рейтингу – найменша кількість балів за ступенем ризику від провадження господарської діяльності у сфері вищої освіти.

До критеріїв формування рейтингу належать:

 • чисельність здобувачів вищої освіти за останні три роки;
 • кількість науково-педагогічних (педагогічних) працівників, працевлаштованих за основним місцем роботи;
 • стан оприлюднення на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти визначених законодавством документів та інформації;
 • кількість порушень вимог законодавства у сфері вищої освіти, виявлених за результатами заходів державного нагляду (контролю), проведених протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду;
 • наявність відокремлених структурних підрозділів;
 • наявність іноземних здобувачів вищої освіти;
 • частка неакредитованих спеціальностей, освітніх програм.
 • Постанова Кабінету Міністрів України щодо затвердження критеріїв:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/982-2018-%D0%BF#Text

 

 • ОНТУ – потужна історія, вагомий досвід, наукові здобутки та інновації!