Пожалуйста, включите JavaScript! Как это сделать!

Ступінь бакалавра

   Програми вступних іспитів на ступінь бакалавра  


1. Програми вступних іспитів на ступінь бакалавра на базі повної загальної середньої освіти

Вступні іспити для вступників на базі повної загальної середньої освіти з конкурсних предметів:

  • Українська мова і література
  • Історія України
  • Математика
  • Фізика
  • Хімія
  • Біологія
  • Географія
  • Іноземна мова (англійська, французька, німецька, іспанська, російська).

проводяться за програмами зовнішнього незалежного тестування.

  • Посилання на сайт Українського центру оцінюванння якості освіти: http://testportal.gov.ua/

2. Програми вступних іспитів на ступінь бакалавра на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Спеціальність 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», Освітня програма «Комп’ютерні системи та програмна інженерія в автоматизації» 2021

...... Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 151 В«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технологіїВ» Освітня програма В«Комп’ютерні системи та програмна інженерія...

Спеціальність 131 «Прикладна механіка», Освітня програма «Інженерна механіка» 2021

...... Програма для проведення вступних іспитів ступінь бакалавра спеціальність 131 В«Прикладна механікаВ» освітньо-професійна програма В«Інженерна механікаВ» Нарисна геометрія та інженерна графіка Пред...

Спеціальність 075«Маркетинг», Освітня програма «Маркетинг», Освітня програма «Digital маркетинг» 2021

...... Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 075 В«МаркетингВ» Освітня програма В«МаркетингВ» Освітня програма В«Реклама та зв’язки з громадськістюВ» Освітня програма В...

Спеціальність 242 «Туризм» Освітня програма «Міжнародний туризм» 2021

...... Програма для проведення вступного іспиту з фаху Ступінь Бакалавра Спеціальність 242 В«ТуризмВ» Освітня програма В«Міжнародний туризмВ» 1. Антарктида: характеристика материка. 2. Виникнення і сутніст...

Спеціальність 071 «Облік і оподаткування», Освітня програма «Облік і аудит» 2021

...... Програма для проведення вступних іспитів Ступінь В«БакалаврВ» для абітурієнтів на базі диплому В«Молодший спеціалістВ» Спеціальність 071 В«Облік і оподаткуванняВ» Освітня програма В« Облік і ауди...

Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», Освітня програма «Електромеханічні системи з інтелектуальним керуванням», Освітня програма «Електромеханіка» 2021

...... Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 141 В«Електроенергетика, електротехніка та електромеханікаВ» Освітня програма В«Електромеханічні системи з інтелектуальним ке...

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», Освітня програма «Підприємництво у сфері виробництва, торгівлі та послуг» 2021

...... Програма для проведення вступного іспиту Ступінь бакалавра Спеціальність 076 В«Підприємництво, торгівля та біржова діяльністьВ» Освітня програма В«Підприємництво у сфері виробництва, торгівлі та посл...

Спеціальність 241 «Готельно-ресторанна справа», Освітня програма «Готельно-ресторанна справа» 2021

Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 241 В«Готельно-ресторанна справаВ» Освітня програма В«Готельно-ресторанна справаВ» 1. Сучасні тенденції розвитку готельного го... Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 241 В«Готельно-ресторанна справаВ» Освітня програма В«Готельно-ресторанна справаВ» 1. Сучасні тенденції розвитку готельного го...

Спеціальність 181 "Харчові технології" освітня програма "Технології ресторанного бізнесу", освітня програма "Ресторанні технології здорового харчування"

...... Програма для проведення вступного іспиту Ступінь бакалавра Спеціальність 181 "Харчові технології" Освітня програма "Технології ресторанного бізнесу" 1.Загальна характеристика показників якості х...

Спеціальність 073 «Менеджмент», Освітня програма «Менеджмент», Освітня програма «Управління персоналом» 2021

...... Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 073 В«МенеджментВ» Освітня програма В« МенеджментВ» 1. Відбір, прийом і переміщення кадрів. 2. Резерв кадрів, формув...

Спеціальність 183 «Технології захисту навколишнього середовища», Освітня програма «Технології захисту навколишнього середовища» 2021

...... Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 183 В«Технології захисту навколишнього середовищаВ» Освітня програма В«Технології захисту навколишнього середовищаВ» Натисніть...

Спеціальність 122 «Комп'ютерні науки», Освітня програма «Інформаційні технології проектування», Освітня програма «Інформаційні управляючі системи та технології» 2021

...... Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 122 В«Комп'ютерні наукиВ» Освітньо-професійна програма В«Інформаційні технології проектуванняВ» дисципліна В«об’єктно-оріє...

Спеціальність 185 «Нафтогазова інженерія та технології», Освітня програма «Нафтогазова інженерія та технології» 2021

...... Програма для проведення основного вступного іспиту Ступінь бакалавра Спеціальність 185 В«Нафтогазова інженерія та технологіїВ» Освітня програма В«Нафтогазова інженерія та технологіїВ» ...

Спеціальність 144 «Теплоенергетика», Освітня програма «Енергетичний інжиніринг та енергоаудит» 2021

...... Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 144 В«ТеплоенергетикаВ» Освітня програма В«Енергетичний інжиніринг та енергоаудитВ» ПЕРЕЛІК РОЗДІЛІВ І ТЕМ 1. МОЛЕКУЛЯРНА ФІ...

Спеціальність 123 « Комп’ютерна інженерія», Освітня програма «Мережеві технології та інтернет речей», Освітня програма «Розробка ігор та інтерактивних медіа у віртуальній реальності» 2021

...... Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 123 В«Комп’ютерна інженеріяВ» Освітня програма В«Мережеві технології та інтернет речейВ» РОЗДІЛ 1. ЕЛЕКТРОНІКА, СХЕМОТЕХНІКА...

Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування» Освітня програма «Енергетична безпека та енергетичний менеджмент» 2021

Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Напрям підготовки 6.050701 "Електротехніка і електротехнології" ...... Програма для проведення вступних іспитів ступінь бакалавра спеціальність 133 В«Галузеве машинобудуванняВ» Освітньо-професійна програма В«Енергетична безпека та енергетичний менеджментВ» Технологія ...

Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування», Освітня програма «Машинобудування» 2021

...... Програма для проведення вступних іспитів ступінь бакалавра спеціальність 133 В«Галузеве машинобудуванняВ» Освітньо-професійна програма В«МашинобудуванняВ» Технологія конструкційних матеріалів 1. Кл...

Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія», Освітня програма «Біотехнології та біоінженерія» 2021

...... Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 162 В«Біотехнології та біоінженеріяВ» Освітня програма В«Біотехнології та біоінженеріяВ» 1. Біотехнологічний процес. Біотехн...

Спеціальність 051 «Економіка», Освітня програма «Економіка підприємства» 2021

...... Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 051 В«ЕкономікаВ» Освітня програма В«Економіка підприємстваВ» Калькулювання собівартості продукції. Сутність, склад і зміст...

Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування», Освітня програма «Публічне управління та адміністрування» 2021

...... Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 281 В«Публічне управління та адмініструванняВ» Освітня програма В«Публічне управління та адмініструванняВ» Структура меха...

Спеціальність 101 «Екологія», Освітня програма «Екологія» 2021 рік вступу

...... Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 101 В«ЕкологіяВ» Освітня програма В«ЕкологіяВ» Що називають "легенями нашої планети" ? Наведіть приклад правильного ланцюга жи...

Спеціальність 181 «Харчові технології», Освітня програма «Харчові технології» 2021

...... Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 181 В«Харчові технологіїВ» Освітня програма В«Харчові технологіїВ» Види натуральних консервів; мета та режими попередньої ...

Спеціальність 181 «Харчові технології», Освітня програма «Технології продуктів бродіння та виноробства», Освітня програма «Харчові технології та інженерія» 2021

...... Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 181 В«Харчові технологіїВ» Освітня програма В«Технології продуктів бродіння та виноробстваВ» 1. Характеристика винограду як си...

Спеціальність 181 «Харчові технології», Освітня програма «Технології зберігання і переробки зерна», Освітня програма «Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів» 2021

...... Програма для проведення вступних іспитів Ступінь Бакалавра Спеціальність 181 В«Харчові технологіїВ» Освітня програма В«Технології зберігання і переробки зернаВ» Стан зернового ринку України. Заг...

Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування» Освітня програма «ІТ – сервіс обладнання» 2021

...... Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 133 В«Галузеве машинобудуванняВ» Освітня програма В«Галузеве машинобудуванняВ» Технологія конструкційних матеріалів 1. Класи...

Задати питання