Пожалуйста, включите JavaScript! Как это сделать!

Ступінь бакалавра

   Програми вступних іспитів на ступінь бакалавра  


1. Програми вступних іспитів на ступінь бакалавра на базі повної загальної середньої освіти

Вступні іспити для вступників на базі повної загальної середньої освіти з конкурсних предметів:

  • Українська мова і література
  • Історія України
  • Математика
  • Фізика
  • Хімія
  • Біологія
  • Географія
  • Іноземна мова (англійська, французька, німецька, іспанська, російська).

проводяться за програмами зовнішнього незалежного тестування.

  • Посилання на сайт Українського центру оцінюванння якості освіти: http://testportal.gov.ua/

2. Програми вступних іспитів на ступінь бакалавра на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Спеціальність 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» 1. У чому полягає сенс поняття «керування»? У чому полягає сутніс... Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» 1. У чому полягає сенс поняття «керування»? У чому полягає сутніс...

Спеціальність 131 «Прикладна механіка»

Програма для проведення вступних іспитів ступінь бакалавра спеціальність 131 «Прикладна механіка» Нарисна геометрія та інженерна графіка Предмет і метод нарисної геометрії. Елементи простору: ... Програма для проведення вступних іспитів ступінь бакалавра спеціальність 131 «Прикладна механіка» Нарисна геометрія та інженерна графіка Предмет і метод нарисної геометрії. Елементи простору: ...

Спеціальність 075«Маркетинг»

...... Програма для проведення додаткового вступного іспиту Ступінь бакалавра Спеціальність 075 «Маркетинг» 1. Дайте визначення ринку та його функціям. 2. Дайте визначення підприємства як товаровиробник...

Спеціальність 242 «Туризм»

...... Програма для проведення вступного іспиту з фаху Ступінь Бакалавра Спеціальність 242 «Туризм» Освітня програма «Міжнародний туризм» 1. Антарктида: характеристика материка. 2. Виникнення і сутність гл...

Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»

Програма для проведення вступних іспитів Ступінь «Бакалавр» Спеціальність 071 «Облік і оподаткування» ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ Суть бухгалтерського обліку, його основні задачі. В чому поляга... Програма для проведення вступних іспитів Ступінь «Бакалавр» Спеціальність 071 «Облік і оподаткування» ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ Суть бухгалтерського обліку, його основні задачі. В чому поляга...

Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

...... Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» Індуктивний опір котушки. Ємнісний опір конденсатора. Електрич...

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Програма для проведення вступного іспиту Ступінь бакалавра Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Освітня програма «Підприємництво у сфері виробництва, торгівлі та послуг»... Програма для проведення вступного іспиту Ступінь бакалавра Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Освітня програма «Підприємництво у сфері виробництва, торгівлі та послуг»...

Спеціальність 241 «Готельно-ресторанна справа»

Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 241 «Готельно-ресторанна справа» 1. Сучасні тенденції розвитку готельного господарства в Україні та світі. 2. Державне регул... Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 241 «Готельно-ресторанна справа» 1. Сучасні тенденції розвитку готельного господарства в Україні та світі. 2. Державне регул...

Спеціальність 181 "Харчові технології"

...... Програма для проведення вступного іспиту Ступінь бакалавра Спеціальність 181 "Харчові технології" Освітня програма "Технології ресторанного бізнесу" 1.Загальна характеристика показників якості х...

Спеціальність 073 «Менеджмент»

...... Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 073 «Менеджмент» Освітня програма « Менеджмент» 1. Відбір, прийом і переміщення кадрів. 2. Резерв кадрів, формування р...

Спеціальність 183 «Технології захисту навколишнього середовища»

Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 183 «Технології захисту навколишнього середовища» Освітня програма «Технології захисту навколишнього середовища» Перелік літ... Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 183 «Технології захисту навколишнього середовища» Освітня програма «Технології захисту навколишнього середовища» Перелік літ...

Спеціальність 122 «Комп'ютерні науки»,

...... Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 122 «Комп'ютерні науки» Освітньо-професійна програма «Інформаційні технології проектування» дисципліна «об’єктно-орієнтоване...

Спеціальність 185 «Нафтогазова інженерія та технології»

Програма для проведення основного вступного іспиту Ступінь бакалавра Спеціальність 185 «Нафтогазова інженерія та технології» Освітня програма «Нафтогазова інженерія та технології» 1... Програма для проведення основного вступного іспиту Ступінь бакалавра Спеціальність 185 «Нафтогазова інженерія та технології» Освітня програма «Нафтогазова інженерія та технології» 1...

Спеціальність 144 «Теплоенергетика»

Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 144 «Теплоенергетика» Освітня програма «Енергетичний інжиніринг та енергоаудит» ПЕРЕЛІК РОЗДІЛІВ І ТЕМ 1. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА... Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 144 «Теплоенергетика» Освітня програма «Енергетичний інжиніринг та енергоаудит» ПЕРЕЛІК РОЗДІЛІВ І ТЕМ 1. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА...

Спеціальність 123 « Комп’ютерна інженерія»

Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія» Освітня програма «Мережеві технології та інтернет речей» РОЗДІЛ 1. ЕЛЕКТРОНІКА, СХЕМОТЕХНІКА Напів... Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія» Освітня програма «Мережеві технології та інтернет речей» РОЗДІЛ 1. ЕЛЕКТРОНІКА, СХЕМОТЕХНІКА Напів...

Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування» Освітня програма «Енергетична безпека та енергетичний менеджмент» 2021

Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Напрям підготовки 6.050701 "Електротехніка і електротехнології" ...... Програма для проведення вступних іспитів ступінь бакалавра спеціальність 133 «Галузеве машинобудування» Освітньо-професійна програма «Енергетична безпека та енергетичний менеджмент» Технологія конс...

Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування»

Програма для проведення вступних іспитів ступінь бакалавра спеціальність 133 «Галузеве машинобудування» Технологія конструкційних матеріалів 1. Класифікація конструкційних матеріалів. 2. Основні ... Програма для проведення вступних іспитів ступінь бакалавра спеціальність 133 «Галузеве машинобудування» Технологія конструкційних матеріалів 1. Класифікація конструкційних матеріалів. 2. Основні ...

Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія» Освітня програма «Біотехнології та біоінженерія» 1. Біотехнологічний процес. Біотехнолог... Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія» Освітня програма «Біотехнології та біоінженерія» 1. Біотехнологічний процес. Біотехнолог...

Спеціальність 051 «Економіка»

Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 051 «Економіка» Калькулювання собівартості продукції. Сутність, склад і зміст калькуляційних статей собівартості продукції.... Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 051 «Економіка» Калькулювання собівартості продукції. Сутність, склад і зміст калькуляційних статей собівартості продукції....

Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»

Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування» Освітня програма «Публічне управління та адміністрування» Структура механізм... Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування» Освітня програма «Публічне управління та адміністрування» Структура механізм...

Спеціальність 101 «Екологія»

...... Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 101 «Екологія» Освітня програма «Екологія» Що називають "легенями нашої планети" ? Наведіть приклад правильного ланцюга живлен...

Спеціальність 181 «Харчові технології»

...... Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 181 «Харчові технології» Види натуральних консервів; мета та режими попередньої теплової обробки сировини. Контроль якос...

Спеціальність 181 «Харчові технології»

Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 181 «Харчові технології» Освітня програма «Технології продуктів бродіння та виноробства» 1. Характеристика винограду як сирови... Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 181 «Харчові технології» Освітня програма «Технології продуктів бродіння та виноробства» 1. Характеристика винограду як сирови...

Спеціальність 181 «Харчові технології»,

Програма для проведення вступних іспитів Ступінь Бакалавра Спеціальність 181 «Харчові технології» Освітня програма «Технології зберігання і переробки зерна» Стан зернового ринку України. Загальн... Програма для проведення вступних іспитів Ступінь Бакалавра Спеціальність 181 «Харчові технології» Освітня програма «Технології зберігання і переробки зерна» Стан зернового ринку України. Загальн...

Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування»

Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування» Освітня програма «Галузеве машинобудування» Технологія конструкційних матеріалів 1. Класифіка... Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування» Освітня програма «Галузеве машинобудування» Технологія конструкційних матеріалів 1. Класифіка...

Задати питання