Пожалуйста, включите JavaScript! Как это сделать!

Ступінь бакалавра

   Програми вступних іспитів на ступінь бакалавра  


1. Програми вступних іспитів на ступінь бакалавра на базі повної загальної середньої освіти

Вступні іспити для вступників на базі повної загальної середньої освіти з конкурсних предметів:

  • Українська мова і література
  • Історія України
  • Математика
  • Фізика
  • Хімія
  • Біологія
  • Географія
  • Іноземна мова (англійська, французька, німецька, іспанська, російська).

проводяться за програмами зовнішнього незалежного тестування.

  • Посилання на сайт Українського центру оцінюванння якості освіти: http://testportal.gov.ua/

2. Програми вступних іспитів на ступінь бакалавра на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Спеціальність 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», Освітня програма «Комп’ютерні системи та програмна інженерія в автоматизації» 2021

...... Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» Освітня програма «Комп’ютерні системи та програмна інженерія в авт...

Спеціальність 131 «Прикладна механіка», Освітня програма «Інженерна механіка» 2021

...... Програма для проведення вступних іспитів ступінь бакалавра спеціальність 131 «Прикладна механіка» освітньо-професійна програма «Інженерна механіка» Нарисна геометрія та інженерна графіка Предмет ...

Спеціальність 075«Маркетинг», Освітня програма «Маркетинг», Освітня програма «Digital маркетинг» 2021

...... Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 075 «Маркетинг» Освітня програма «Маркетинг» Освітня програма «Реклама та зв’язки з громадськістю» Освітня програма «Digital ...

Спеціальність 071 «Облік і оподаткування», Освітня програма «Облік і аудит» 2021

...... Програма для проведення вступних іспитів Ступінь «Бакалавр» для абітурієнтів на базі диплому «Молодший спеціаліст» Спеціальність 071 «Облік і оподаткування» Освітня програма « Облік і аудит» ПЕРЕ...

Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», Освітня програма «Електромеханічні системи з інтелектуальним керуванням», Освітня програма «Електромеханіка» 2021

...... Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» Освітня програма «Електромеханічні системи з інтелектуальним керув...

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», Освітня програма «Підприємництво у сфері виробництва, торгівлі та послуг» 2021

...... Програма для проведення вступного іспиту Ступінь бакалавра Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Освітня програма «Підприємництво у сфері виробництва, торгівлі та послуг»...

Спеціальність 241 «Готельно-ресторанна справа», Освітня програма «Готельно-ресторанна справа» 2021

Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 241 «Готельно-ресторанна справа» Освітня програма «Готельно-ресторанна справа» 1. Сучасні тенденції розвитку готельного господ... Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 241 «Готельно-ресторанна справа» Освітня програма «Готельно-ресторанна справа» 1. Сучасні тенденції розвитку готельного господ...

Спеціальність 181 "Харчові технології" освітня програма "Технології ресторанного бізнесу", освітня програма "Ресторанні технології здорового харчування"

...... Програма для проведення вступного іспиту Ступінь бакалавра Спеціальність 181 "Харчові технології" Освітня програма "Технології ресторанного бізнесу" 1.Загальна характеристика показників якості х...

Спеціальність 073 «Менеджмент», Освітня програма «Менеджмент», Освітня програма «Управління персоналом» 2021

...... Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 073 «Менеджмент» Освітня програма « Менеджмент» 1. Відбір, прийом і переміщення кадрів. 2. Резерв кадрів, формування...

Спеціальність 183 «Технології захисту навколишнього середовища», Освітня програма «Технології захисту навколишнього середовища» 2021

...... Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 183 «Технології захисту навколишнього середовища» Освітня програма «Технології захисту навколишнього середовища» Натисніть для...

Спеціальність 122 «Комп'ютерні науки», Освітня програма «Інформаційні технології проектування», Освітня програма «Інформаційні управляючі системи та технології» 2021

...... Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 122 «Комп'ютерні науки» Освітньо-професійна програма «Інформаційні технології проектування» дисципліна «об’єктно-орієнтоване...

Спеціальність 185 «Нафтогазова інженерія та технології», Освітня програма «Нафтогазова інженерія та технології» 2021

...... Програма для проведення основного вступного іспиту Ступінь бакалавра Спеціальність 185 «Нафтогазова інженерія та технології» Освітня програма «Нафтогазова інженерія та технології» 1...

Спеціальність 144 «Теплоенергетика», Освітня програма «Енергетичний інжиніринг та енергоаудит» 2021

...... Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 144 «Теплоенергетика» Освітня програма «Енергетичний інжиніринг та енергоаудит» ПЕРЕЛІК РОЗДІЛІВ І ТЕМ 1. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА...

Спеціальність 123 « Комп’ютерна інженерія», Освітня програма «Мережеві технології та інтернет речей», Освітня програма «Розробка ігор та інтерактивних медіа у віртуальній реальності» 2021

...... Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія» Освітня програма «Мережеві технології та інтернет речей» РОЗДІЛ 1. ЕЛЕКТРОНІКА, СХЕМОТЕХНІКА Напів...

Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування» Освітня програма «Енергетична безпека та енергетичний менеджмент» 2021

Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Напрям підготовки 6.050701 "Електротехніка і електротехнології" ...... Програма для проведення вступних іспитів ступінь бакалавра спеціальність 133 «Галузеве машинобудування» Освітньо-професійна програма «Енергетична безпека та енергетичний менеджмент» Технологія конс...

Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування», Освітня програма «Машинобудування» 2021

...... Програма для проведення вступних іспитів ступінь бакалавра спеціальність 133 «Галузеве машинобудування» Освітньо-професійна програма «Машинобудування» Технологія конструкційних матеріалів 1. Класиф...

Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія», Освітня програма «Біотехнології та біоінженерія» 2021

...... Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія» Освітня програма «Біотехнології та біоінженерія» 1. Біотехнологічний процес. Біотехнолог...

Спеціальність 051 «Економіка», Освітня програма «Економіка підприємства» 2021

...... Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 051 «Економіка» Освітня програма «Економіка підприємства» Калькулювання собівартості продукції. Сутність, склад і зміст кал...

Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування», Освітня програма «Публічне управління та адміністрування» 2021

...... Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування» Освітня програма «Публічне управління та адміністрування» Структура механізм...

Спеціальність 101 «Екологія», Освітня програма «Екологія» 2021 рік вступу

...... Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 101 «Екологія» Освітня програма «Екологія» Що називають "легенями нашої планети" ? Наведіть приклад правильного ланцюга живлен...

Спеціальність 181 «Харчові технології», Освітня програма «Харчові технології» 2021

...... Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 181 «Харчові технології» Освітня програма «Харчові технології» Види натуральних консервів; мета та режими попередньої тепл...

Спеціальність 181 «Харчові технології», Освітня програма «Технології продуктів бродіння та виноробства», Освітня програма «Харчові технології та інженерія» 2021

...... Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 181 «Харчові технології» Освітня програма «Технології продуктів бродіння та виноробства» 1. Характеристика винограду як сирови...

Спеціальність 181 «Харчові технології», Освітня програма «Технології зберігання і переробки зерна», Освітня програма «Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів» 2021

...... Програма для проведення вступних іспитів Ступінь Бакалавра Спеціальність 181 «Харчові технології» Освітня програма «Технології зберігання і переробки зерна» Стан зернового ринку України. Загальн...

Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування» Освітня програма «ІТ – сервіс обладнання» 2021

...... Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування» Освітня програма «Галузеве машинобудування» Технологія конструкційних матеріалів 1. Класифіка...

Задати питання