Пожалуйста, включите JavaScript! Как это сделать!

Інститут холоду, кріотехнологій та екоенергетики

Учбово-науковий Інститут холоду, кріотехнологій та екоенергетики ім. В.С. Мартиновского

 

Учбово-науковий інститут холоду, криотехнологий і екоенергетики імені проф. Мартиновского В. С. - зразок ефективного поєднання науки, новітніх технологій освітньої діяльності і цілеспрямованості можливостей інтелектуальної сфери на актуальні потреби сучасного виробництва.

Заснований в 1922 р. як Вищий технікум загальної і прикладної хімії, інститут незабаром став однією з найавторитетніших учбово-наукових установ України, зробивши вагомий внесок в розвиток національної інженерної думки.

Ще в 1088 році, під час основи старої у світі Болонского університету, було визначено, що "високоякісна освіта без науки неможлива". І багаторічний досвід діяльності інституту - 90 років - переконливо свідчить, що сьогодні висока якість підготовки фахівців забезпечується лише за умови об'єднання учбового процесу і науково-дослідної роботи провідних фахівців вищих учбових закладів.

Діяльність інституту спрямована на формування нової генерації фахівців, на основі фундаментальних і спеціальних знань здатні до творчої самостійної роботи.

Учбовий процес спрямований на те, щоб кожен з її випускників міг пропонувати, приймати і реалізовувати технічні ідеї, легко адаптуватися до умов, що змінюються, на виробництві.

Директор інституту
д.т.н. проф.
Косой Борис Володимирович

Сайт інституту

Стратегічним напрямом розвитку інституту є робота по впровадженню низькотемпературних інноваційних технологій в Україні і за її межами, забезпечення високого наукового рівня освіти.

У інституті діють 7 наукових шкіл в областях низькотемпературної техніки, теплофизики, екології, інформаційних технологій. Наукові дослідження тривають у рамках науково-дослідного комплексу, що об'єднує проблемні і галузеві науково-дослідні лабораторії. Такі дослідження проводяться спільно з ученими університетів США, Німеччини, Франції, Нідерландів, Данії, Росії в таких напрямах, як "Продовольча безпека", "Кріогенні забезпечення технологічних процесів в металургії, нафтохімії, газовій промисловості", "Криомедицина, кріобіологія, мікрокріогенна техніка", "Холодильна техніка і технологія", "Кондиціонування і життєзабезпечення" та ін.

Серед наукових досягнень учених інституту :

  •     розробка систем кондиціонування повітря для орбітальних космічних станцій, підводних човнів і спеціальної транспортної техніки;
  •     розробка технології виробництва надчистих рідкісних газів;
  •     модернізація газоперекачуючих станцій, магістральних газопроводів;
  •     розробка технології зріджування природного газу;
  •     науково-технологічний супровід модернізації промислових холодильників і виробництва побутових холодильників;
  •     створення кріогенних машин і установок;
  •     розробка і впровадження новітніх холодильних технологій на холодильних підприємствах України;
  •     дослідження мікрохолодильників;
  •     створення низькотемпературної медичної техніки.

Провідні фахівці інституту беруть участь в реалізації стратегічної державної програми розвитку фізики і техніки низьких температур.

Для підготовки висококваліфікованих фахівців і поширення теоретичних і практичних досягнень учених, в інституті видаються підручники і навчально-методичні посібники, науково-технічні журнали "Холодильна техніка і технологія", "Технічні гази", "Холод", "Надзвичайні ситуації і цивільний захист".

 

Задати питання