Пожалуйста, включите JavaScript! Как это сделать!

Інститут прикладної економіки та менеджменту

д.е.н., проф.
Катерина КОЗАК
вул. Канатна, 112,
корпус А, ауд. 201


Сайт інституту

Інститут, як структурний підрозділ університету, створений 7 вересня 2012 року.
Інститут носить ім’я Григорія Еммануїловича Вейнштейна, відомого промисловця, голови Одеського біржового комітету, мецената, засновника Одеського національного технологічного університету.

До складу інституту входять вісім кафедр: економіки промисловості; обліку та аудиту; менеджменту і логістики; маркетингу, підприємництва і торгівлі; економічної теорії та фінансово-економічної безпеки; соціології, філософії та права; українознавства та лінгводидактики; управління бізнесом.

Інститут здійснює підготовку фахівців за спеціальностями: 051 «Економіка»; 071 «Облік і оподаткування»; 073 «Менеджмент»; 075 «Маркетинг»; 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність»; 281 «Публічне управління та адміністрування».

В Інституті є аспірантура зі спеціальностей 051 «Економіка», 073 «Менеджмент», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», існує можливість навчання у цільовій докторантурі. Видається фаховий науковий журнал категорії «Б» - «Економіка харчової промисловості» (спільно з Інститутом проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України).

Місією Інституту є створення конкурентоспроможної моделі багаторівневої системи освіти, що відповідає сучасним вимогам та задовольняє потреби особистості, шляхом інтеграції навчального процесу, виробництва та науки. Для її виконання розроблено Концепцію, Стратегію та Цільову програму розвитку Інституту.

Мета діяльності Інституту – покращення якості навчання, посилення практичної спрямованості підготовки фахівців, підвищення результативності науково-дослідної діяльності, передусім у сфері прикладної економіки у відповідності до профілю діяльності університету.

Основні напрями діяльності Інституту:

  • підготовка фахівців за ліцензованими напрямами, спеціальностями освітньо-кваліфікаційних рівнів: бакалавр, спеціаліст, магістр у співпраці з іншими підрозділами університету;
  • наукові дослідження і споріднені з ними роботи інноваційного циклу «наука – виробництво»;
  • навчальна, навчально-методична робота;
  • організаційна робота;
  • науково-дослідна робота;
  • культурно-виховна робота;
  • профорієнтаційна робота;
  • робота з підготовки науково-педагогічних кадрів;
  • робота з покращення матеріально-технічної та навчальної бази.

Задати питання