Пожалуйста, включите JavaScript! Как это сделать!

Інститут комп`ютерних систем і технологій

Навчально-науковий інститут комп`ютерних систем і технологій "Індустрія 4.0" ім. П.М. Платонова


Директор
к.т.н., доц.

к.т.н., доц.
Котлик Сергій Валентинович


Сайт інституту

Навчально-науковий інститут комп`ютерних систем і технологій "Індустрія 4.0" ім. П.М. Платонова включає кафедри двох факультетів «Ком`ютерних систем та автоматизації» (КСтаА) і «Ком`ютерної інженерії, програмування та кіберзахисту» (КІПтаК).

Інститут продовжує найкращі традиції інженерної науки та освіти, які були закладені ще в 1902 році.

На кафедрах інституту працює більше 20 професорів-докторів наук і понад 100 кандидатів наук, які входять до наукової еліти Одещини і України. Щорічно в інституті захищається декілька кандидатських і принаймні одна докторська дисертація.

В інституті створені і ефективно працюють унікальні наукові школи, які очолюють такі видатні вчені як професори В.А Хобін, О.Г. Бурдо, М.К. Гладушняк, О.І Гапонюк, С.Н. Федосов, О.Є. Сергеєва та інші.

Добре відомі як в нашій країні, так і за кордоном досягнення вчених інституту в таких різноманітних галузях як автоматизовані системи керування, технологічне обладнання харчових і зернових виробництв, енергозбереження та енергоменеджмент, нанотехнології, фізика сегнетоелектриків. На кафедрах інституту ведуться також наукові розробки в таких фундаментальних та загальноінженерних наукових напрямах як прикладна механіка, електромеханіка, геометрія і топологія, математична теорія горіння та вибуху.

Інститутські вчені добре відомі не тільки науковими розробками, але й винахідницькою діяльністю. Досягнення викладачів та науковців інституту постійно впроваджуються в виробництво, насамперед – на підприємствах харчової, зернової та переробної галузі. Добре розвинена студентська наука, майже кожна дипломна робота супроводжується відповідним патентом. Магістерські роботи випускників інституту публікуються в найкращих наукових виданнях країни і стають основою для написання в подальшому кандидатських дисертацій.

На базі кафедр та факультетів інституту щорічно проводяться три наукові конференції: міжнародна науково-практична конференція «Удосконалення процесів і обладнання харчових і хімічних виробництв», міжнародна наукова конференція «Геометрія в Одесі» та всеукраїнська науково-практична конференція «Інформаційні технології і автоматизація».

В інституті видаються наукові журнали «Автоматизація технологічних і бізнес-процесів» і «Праці міжнародного геометричного центру», де публікуються статті як молодих вчених, так і корифеїв вітчизняної та закордонної науки.

Вчені, викладачі, аспіранти і студенти інституту «Механіки, автоматизації та робототехніки ім. П.М. Платонова» складають гармонічну тріаду «освіта – наукова діяльність – виробництво», яка спроможна забезпечити реальне підвищення рівня технологічного розвитку нашої країни на основі інновацій, створення та швидкого впровадження нових наукових продуктів.

.

 

Задати питання