Пожалуйста, включите JavaScript! Как это сделать!

Технологічний інститут харчової промисловості

Навчально-науковий технологічний інститут харчової промисловості ім. М.В. Ломоносова

 

Технологічний інститут харчової промисловості ім. М.В. Ломоносова Одеського національного технологічного університету (ТІХП ім. М.В. Ломоносова) – це науково-навчальний центр, який об´єднує чотири провідні факультети:

 • технології зерна і зернового бізнесу
 • технології та товарознавства харчових продуктів і продовольчого бізнесу
 • технології вина та туристичного бізнесу
 • інноваційних технологій харчування і ресторанно-готельного бізнесу.

Директор
к.т.н., доц.
Солоницька Ірина Валеріївна

Діяльність ТІХП ім. М.В. Ломоносова передбачає:

 • забезпечення та реалізацію фундаментальних і прикладних наукових досліджень та науково-технічних розробок у рамках пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки у рамках наукових шкіл, які функціонують в ОНТУ;
 • участь у роботі міжгалузевих та науково-дослідних лабораторіях;
 • організацію та проведення професійних тренінгів, семінарів для фахівців та підприємств харчової та зернопереробної промисловості;
 • вияв талановитої студентської молоді для створення майбутньої професійної еліти України, яка забезпечить формування нових прибуткових ідей для бізнеса;
 • реалізацію сучасних вимог до освіти на основі теоретично-аналітичної і практичної інформації о світових, європейських, українських тенденціях розвитку харчової та зернопереробної промисловості, участь у навчальному процесі провідних спеціалістів харчової галузі;
 • міжнародне наукове, науково-технічне та освітнє співробітництво з університетами-партнерами, фірмами, фондами, профільними асоціаціями, провідними європейськими центрами, а також участь студентів у міжнародних грандах;
 • проведення наукових досліджень та розробок студентами, створення конкурентоспроможних на світовому ринку науково-прикладних розробок та новітніх технологій у харчовій галузі, впровадження інноваційної діяльності та забезпечення на цій основі умов здійснення поглибленої наукової і науково-технічної підготовки висококваліфікованих фахівців для підприємств харчової та зернопереробної промисловості;
 • сприяння накопиченню наукових знань, інтелектуальної власності магістрантами, аспірантами і докторантами для подальшого їх працевлаштування за фахом як наукових і науково-педагогічних працівників, розробників вітчизняних технологій, менеджерів науково-технологічного бізнесу та державного управління у сфері освіти, науки, техніки та технології;
 • здійснення трансферу новітніх технологій у рамках науково-технічної і виробничої кооперації та співробітництва з підприємствами харчової та зернопереробної промисловості;
 • підготовка науково-методичної бази підвищення кваліфікації наукових і науково-педагогічних працівників, післядипломної підготовки та перепідготовки кадрів за головними напрямами наукової і науково-технічної діяльності ТІХП ім. М.В. Ломоносова.

 

 

Задати питання