Пожалуйста, включите JavaScript! Как это сделать!

Факультет інноваційних технологій харчування та ресторанно-готельного бізнесу

 

 

 

Декан

д.е.н. доцент
Камушков Олександр Сергійович,

ауд. А-232,
тел. 712-41-91

Сайт факультета

Факультет «Інноваційних технологій харчування і ресторанно-готельного бізнесу» – сучасна корпорація з підготовки фахівців для ресторанного та готельного бізнесу, один з найбільших факультетів академії за кількістю студентів, у нас навчається більше 1 тис. студентів. Наше завдання - дати можливість цілеспрямованій енергійній молоді реалізувати свої знання, навички та здібності у пошуку спеціальності, яка відповідає їх амбіціям.

У складі факультету функціонують 4 кафедри:

 • Кафедра Готельно-ресторанного бізнесу (випускова)

 • Кафедра Технології ресторанного і оздоровчого харчування (випускова)

 • Кафедра Безпеки життєдіяльності та  дизайну

 • Кафедра української та іноземної філології (випускова)

 

Наші спеціальності:

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 241 «ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА»
Освітні програми:
Бакалаври

 • Готельно-ресторанна справа

 

Магістри

 • Готельно-ресторанна справа

 

Освітньо-професійна програма: Готельно-ресторанна справа


ЗДОБУВАЧІ ВИВЧАЮТЬ ДИСЦИПЛІНИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ У СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ЛАБОРАТОРІЯХ:
• Інновації в індустрії гостинності
• Креативний менеджмент
• Інновації в ресторанному бізнесі та інноваційний інжиніринг
• Психологія управління та професійні комунікації
• Сервіс у ресторанному та готельному господарстві
• Енергозберігаючі технології для готельно-ресторанних підприємств та екологічний менеджмент
• Кадровий менеджмент та корпоративне управління в закладах гостинності
• Технології високої кухні та архітектура страв
• Інноваційне підприємництво та управління стартап проектами

ВИПУСКНИКИ:
• Керівники підприємств, установ та організацій
• Керівник виробничих підрозділів у закладах ресторанного господарства, готелях та інших місцях розміщення
• Керівники виробничих підрозділів у комерційному обслуговуванні
• Керівники підрозділів маркетингу
• Керівники малих підприємств-готелів та закладів ресторанного господарства без апарату управління
• Керівники інших малих підприємств без апарату управління
• Менеджери (управителі) в готелях та інших місцях розміщення
• Менеджери (управителі) в закладах ресторанного господарства
• Менеджери (управителі) на підприємствах, які готують та постачають готові страви
• Менеджери (управителі) з підбору, забезпечення та використання персоналу
• Професіонали в галузі туризму, готельної, ресторанної та санаторно-курортної справи
• Професіонали в галузі готельної та ресторанної справи
• Професіонали в галузі санаторно-курортної справи
• Наукові співробітники (рекреалогія)
• Професіонали із санаторно-курортної справи

НА КАФЕДРІ СТВОРЕНІ СПЕЦІАЛІЗОВАНІ НАВЧАЛЬНІ ЛАБОРАТОРІЇ:
• Лабораторія «Організація ресторанного господарства»
• Лабораторія «Організація готельного господарства»
• Лабораторія «Барна справа і сомельє»
• Лабораторія «Технологія продукції ресторанного господарства» з залою для дегустації і аудиторією для проведення майстер-класів з кулінарного мистецтва
• Кабінет проектування і дизайну ресторанів, готелів і туристичних комплексів з мультимедійним обладнанням
• Комп'ютерний клас (оснащений сучасним професійним програмним забезпеченням по автоматизації роботи ресторану, готелю і туристичної фірми)

Для студентів основний акцент при вивченні робиться на практичних аспектах (на реальних прикладах діючих закладів). Заняття проводять професіонали-практики, фахівці з ресторанного консалтингу та готельного бізнесу. Проводяться семінари і тренінги викладачів з ЗВО інших країн, а також відомих рестораторів і готельєрів Одеси, України та закордону.

Практична підготовка організована на провідних підприємствах готельно-ресторанного господарства, оздоровчих комплексах і базах відпочинку Одеси, південного берега Криму, Закарпаття. Кращі студенти проходять практику в Греції, Туреччині, Франції, Німеччині, а також в готелях і ресторанах США в рамках міжнародних програм.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 181 «ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ»

Освітня програма:
Бакалаври

 • Технології ресторанного бізнесу та здорового харчування

Магістри

 • Інноваційні технології ресторанного бізнесу та здорового харчування

 МИ ГОТУЄМО:

 • РЕСТОРАТОРІВ, які чудово розуміють і розбираються в усіх процесах приготування страв і складання калькуляцій для запуску та просування ресторану на ринок.

 • ГОТЕЛЬЄРІВ, які отримують не тільки комплексні теоретичні знання і досвід роботи на віртуальних симуляторах бізнес-процесів НОТS, а й пройшли підготовку в кращих готелях світу.

 • ЕКСПЕРТІВ для консалтингових груп, які мають практичний досвід з реальними проектами в сфері готельного і ресторанного бізнесу, індустрії здорового харчування, індустрії Wellness і SPA.

 • ТЕХНОЛОГІВ з глибокими практичними навичками та теоретичними знаннями в галузі приготування здорових харчових продуктів.

 • ФАХІВЦІВ-ЕКСПЕРТІВ, які розуміють основні біохімічні процеси, що відбуваються при приготуванні страв, та як харчування впливає на організм людини.

 • ДІЄТОЛОГІВ та КОНСУЛЬТАНТІВ зі здорового харчування, які знають як забезпечити здоровий спосіб життя, готувати смачну корисну їжу та отримувати від неї насолоду.

 • ПЕРЕКЛАДАЧІВ, які добре володіють двома іноземними (французькою та англійською) та рідною мовами, орієнтуються в сучасній науковій і технічній термінології, вміють користуватися різними джерелами інформації та сучасними перекладацькими техніками;

 • ВИКЛАДАЧІВ, які володіють ґрунтовними знаннями двох іноземних мов та сучасними технологіями викладання.

На факультеті реалізовано сучасний підхід до навчального процесу:

 • Навчання з управління готелем на віртуальних симуляторах бізнес-процесів НОТS (вперше в Україні з 2017р).

 • Робота в консалтинговій групі готельно-ресторанного бізнесу з реальними проектами.

 • Тренінги, семінари та майстер-класи від відомих рестораторів, шеф-кухарів і готельєрів.

 • Сучасна матеріально-технічна база з професійною кухнею, комп’ютерним класом, лабораторією барної справи і віртуальними симуляторами бізнес-процесів.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 035 «ФІЛОЛОГІЯ»

Спеціальність 035 Філологія,  спеціалізація 035.055 Романські мови та літератури

(переклад включно), перша – французька,  Освітня програма «Філологія» . Рівень підготовки – бакалавр

Цього року ми приймаємо на навчання абітурієнтів не обов’язково з першою французькою, а і з англійською, німецькою або іншою іноземною мовою!

Навчання має практичну спрямованість. В програмі навчання обов’язкові заняття з французької та англійської мов з носіями мови – фаховими викладачами цих мов; 2 практики у Франції (мовна та педагогічна) та перекладацька практика в Україні. Є можливість міжнародних стажувань в інших країнах та участі в програмах академічної мобільності Еразмус+.

Студенти вивчають дисципліни:

 • Французька мова (перша іноземна мова, 4 роки)
 • Англійська мова (друга іноземна мова, 3,5 роки)
 • Третя іноземна мова (за вибором: німецька, іспанська, польська , китайська)
 • Лінгвокраїнознавство першої та другої іноземних мов
 • Практика усного та письмового перекладу
 • Медіаграмотність
 • Комп’ютерна лінгвістика
 • Практика перекладу галузевої літератури
 • Сучасна французька література та література франкофонії
 • Методика викладання іноземної мови
 • Дисципліни французькою мовою: основи економіки, основи товарознавства, сенсорний аналіз харчових продуктів, основи зернового бізнесу, процеси та апарати харчових виробництв, гастроенологічний туризм та ін.

Ми готуємо:

 • бакалаврів філології, здатних розв’язувати практичні задачі в галузі лінгвістики, літературознавства, перекладу та методики викладання:
 • перекладачів, які добре володіють двома іноземними (французькою та англійською) та рідною мовами, орієнтуються в сучасній науковій і технічній термінології, вміють користуватися різними джерелами інформації та сучасними перекладацькими техніками;
 • викладачів, які володіють ґрунтовними знаннями двох іноземних мов та сучасними технологіями викладання.

Випускники:

 • перекладачі різних напрямів
 • викладачі іноземної мови
 • співробітники міжнародних відділів підприємств і організацій різної форми власності та державних установ
 • співробітники організацій індустрії гостинності і консалтингових фірм
 • гіди, екскурсоводи

 

ЦІКАВІ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ І ДИСЦИПЛІНИ: Організація готельного і ресторанного бізнесу, кулінарне мистецтво, барна справа, основи роботи сомельє, стратегічний менеджмент і маркетинг, електронний бізнес, технології продуктів ресторанного господарства, харчові технології, кейтеринг, автоматизовані системи управління підприємствами ресторанного господарства, управління якістю продукції на підприємствах ресторанного і готельного господарства, проектування підприємств ресторанного та готельного господарства.

ЦІКАВИЙ ТА ПРИКЛАДНИЙ ДИПЛОМ кожного студента – це реальний проект СВОГО ресторану, готелю, готельно-ресторанного комплексу з повним комплектом документації, бізнес-планом і концепцією, з повним комплектом документації, економічними та технологічними розрахунками, в залежності від освітньої програми..

На факультеті створені сучасні спеціалізовані навчальні лабораторії:

 • Лабораторія «Організація ресторанної справи»;

 • Лабораторія «Організація готельної справи»;

 • Лабораторія «Барна справа і сомельє»;

 • Лабораторія «Кулінарного мистецтва»;

 • Консалтингова лабораторія здорового харчування;

 • Навчальна лабораторія з технології продуктів харчування та дегустаційний зал;

 • Навчально-наукова лабораторія «Соус-ательє»

 • Наукова-дослідна лабораторія поляризаційної мікроскопії;

 • Навчальна лабораторія методів контролю;

 • Кабінет проектування і дизайну ресторанів, готелів та туристичних ком-плексів з мультимедійним обладнанням;

 • Комп´ютерний клас оснащений сучасним професійним програмним забезпеченням з автоматизації роботи ресторану і готелю.

Практична підготовка організована на провідних підприємствах готельно-ресторанного господарства, оздоровчих комплексах та базах відпочинку Одеси, Закарпаття. Головною перевагою навчання за спеціальностями факультету саме в ОНТУ є можливість вже з першого курсу пройти міжнародну практику за межами України — у ресторанах та готелях США (в рамках міжнародної програми «Work and Travel»), Франції (за договором з компанією FEFU), Греції (від компанії Muzenidis Travel), Туреччині (від компанії Tez-Tour та Anex Tour), Німеччині (за договором з компанією МітОст), Болгарії та інших країнах Європи. Щороку близько 100 студентів факультету проходять таку міжнародну практику!

Здійснюється міжнародний обмін студентами, зокрема, за програмою Erasmus студенти факультету пройшли навчання за бакалаврськими та магістерськими програмами в Великій Британії, Португалії, Греції.

З 2009 р. факультет веде плідну співпрацю з La Fondation Pour La Formation Hôtelière (Zurich, Switzerland) – партнерською організацією Центральної і Східної Європи в галузі гостинності. Одеська національна академія харчових технологій отримала Грант La Fondation Pour La Formation Hôtelière на створення лабораторії ресторанної справи.

Факультет співпрацює з профільними асоціаціями: Асоціація кулінарів України, асоціація Шеф-кухарів Півдня України та асоціація «Туризм Одеси».

На факультеті успішно діють проекти: «Кулінарна школа», який реалізує кафедра Технології ресторанного і оздоровчого харчування, «Школа готельно-ресторанного бізнесу» під керівництвом кафедри готельно-ресторанного бізнесу, «Мобільний гід», «Університет третього віку».

 

МИ ГАРАНТУЄМО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ КОЖНОМУ ВИПУСКНИКУ!

Факультет інноваційних технологій харчування і ресторанно-готельного бізнесу – це:

 • один з найкращих факультетів академії за якістю навчання,

 • колектив викладачів-професіоналів, вчених, які прагнуть постійно вдосконалювати форми і методи навчання, застосовують новітні методики і

 • сучасні інформаційні технології,

 • можливість отримання за бажанням освіти за схемою бакалавр - магістр - доктор філології - доктор наук,

 • колектив талановитих студентів з високорозвиненим самоврядуванням, науковими гуртками, гуртками художньої самодіяльності, спортивними секціями.

 

Навчання на факультеті інноваційних технологій харчування і готельно-ресторанного бізнесу - престижна робота і вдала кар´єра. Вдалий вибір спеціальності може змінити Ваше життя на краще. Щороку до нас приєднується близько 300 студентів.

ШАНОВНІ АБІТУРІЄНТИ! Запрошуємо Вас на факультет інноваційних технологій харчування і ресторанно-готельного бізнесу.

     Додаткову інформацію про факультет інноваційних технологій харчування і ресторанно-готельного бізнесу можна знайти на web-сайті http://horeca.ontu.edu.ua/.

 

 

Задати питання