Пожалуйста, включите JavaScript! Как это сделать!

Факультет автоматизації та робототехніки

Декан, д.т.н., доцент.
Ревенюк Тетяна Анатоліївна,
ауд. А-229,
тел.+38(097)- 229-37-84

Сайт факультета

 

Факультет  автоматизації та робототехніки проводить підготовку бакалаврів та магістрів за двома спеціальностями:

1. 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка»

Освітні програми:

  • Комп’ютерні системи  та програмна інженерія в автоматизації та робототехніці;

2. 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Освітня програма:

  • Екоенергетика та інтелектуальна електромеханіка

Підготовка здійснюється за денною та заочною формами навчання на держбюджетній та контрактній основі. Для випускників коледжів та технікумів за усіма спеціальностями здійснюється підготовка бакалаврів за скороченими програмами як за денною, так і за заочною формами навчання.
Випускові кафедри Автоматизації технологічних процесів і робототехнічних систем (АТПіРС) і Електромеханіки та мехатроніки (ЕтаМ) є одними з провідних й найстаріших на пострадянському просторі, мають багаторічну історію та авторитет у науковому світі.
Професорсько-викладацький склад факультету, що забезпечує навчальний процес, складається з висококваліфікованих фахівців, які ведуть актуальні наукові розробки та постійно підвищують кваліфікацію на передових промислових підприємствах. Навчальні плани кожен рік доповнюються новими дисциплінами, які відображають сучасні тенденції в науці та техніці. Матеріально-технічна база постійно оновлюється сучасними програмними й технічними засобами, новітнім обладнанням. Це дозволяє надавати нашим студентам тільки найактуальніші знання.
Особлива увага на факультеті приділяється співпраці з виробництвом, тому як підготовка кваліфікованих фахівців з напрямів підготовки та спеціальностей факультету неможлива без належної практичної підготовки. Кафедри факультету мають зв’язки з багатьма підприємствами й компаніями як в Україні, так і за кордоном. На ряді промислових підприємств існують філії наших кафедр. Постійними партнерами наших кафедр є Nibulon, S-Engineering, Siemens, Eaton-Moeller, Camozzi, Festo, Phoenix Contact, Schneider Electric, Microsoft, та інші поважні компанії та люди.

 

В процесі навчання за спеціальністю «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка» студенти вивчають різноманітні технології виробництва, способи їх автоматизації, метрологію й вимірювальну техніку, теорію керування та технічні засоби автоматизації, операційні системи й середовища, програмні додатки та мови програмування. Пізнають основи моделювання, дослідження й проектування, монтажу та налагоджування, а також експлуатації автоматичних й автоматизованих інформаційно-керуючих систем та їх елементів, у тому числі комп’ютерних мереж й автоматизованих робочих місць для різних рівнів керування виробництвом. Вивчаються методи і засоби керування економікою, менеджментом, бухгалтерією й інформаційним забезпеченням виробництва чи підприємства, вирішення завдань оптимізації роботи різних служб та всього підприємства загалом. В рамках освітньої програми «Штучний інтелект та автоматизація робототехнічних систем» бакалаврату здійснюється вивчення, розробка та інтеграція робототехніки та пристроїв зі штучним інтелектом у всі сфери діяльності людини. До послуг студентів найбільша в Україні лабораторія Мехатроніки і робототехніки та найбільший в Європі ФабЛаб, високотехнологічні лабораторії метрології та технологічних вимірювань, електроніки та мікропроцесорної техніки, теоретичних основ керування, мікропроцесорних контролерів та САПР, а також низка класичних лабораторій за фахом.

  

В процесі навчання за спеціальністю «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» студенти вивчають методи й засоби автоматичного контролю та керування електроприводами технологічного обладнання, електромеханічними та мехатроними системами, електропобутовою технікою. Навчаються програмуванню мікропроцесорної техніки на мовах різного рівня, моделюванню, дослідженню й експлуатації сучасних електромеханічних та електроенергетичних систем в промисловості, будівництві, транспорті та побуті. До послуг студентів новітні високотехнологічні лабораторії Цифрових технологій автоматизації та електроприводу, Комп’ютерно-інтегрованого керування електроприводом, а також низка класичних лабораторій за фахом.

 

Студенти факультету А та Р набувають серйозну інженерну та комп´ютерну підготовку, що робить їх провідними фахівцями. Наші випускники можуть працевлаштуватися на будь-яких підприємствах, де застосовуються новітні технології автоматизації та керування технологічними процесами, в проектних організаціях по розробці систем автоматизації, електроприводу, робототехніки, у тому числі – в системі організації міського та залізничного електротранспорту, на суднах далекого плавання, в банках і офісах.

 

Наші постійні партнери, які забезпечують працевлаштування студентів: Siemens, Eaton (Moeller), S-Engineering, Нібулон, Миронівський хлібопродукт, Одеський припортовий завод, Інтерхім і багато інших.

                        


ФАКУЛЬТЕТ АтаР – ЦЕ ВДАЛА ІНВЕСТИЦІЯ В ВАШЕ УСПІШНЕ МАЙБУТНЄ!

Додаткову інформацію про факультет автоматизації та робототехніки можна знайти на web-сайті www.amir.onaft.edu.ua.

 

Задати питання