Код

Спеціальність

Тип програми

ОПП або ОНП

Освітня програма

Форма навчання

денна/заочна

Затверджено МОН

181

Харчові технології

ОПП

 «Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів»

денна

5

181

Харчові технології

ОПП

«Технології зберігання і переробки зерна»

денна

18

076

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

ОПП

«Міжнародна торгівля зерном»

денна

-

133

Галузеве машинобудування

ОПП

ІТ-сервіс обладнання

денна

2

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

ОПП

«Комп’ютерні системи та програмна інженерія в автоматизації»

денна

3

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

ОНП

«Комп’ютерні системи та програмна інженерія в автоматизації»

денна

10

141

Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка

ОПП

«Інтелекту­ально-керовані електромеханічні системи»

денна

7

181

Харчові технології

ОПП

Технології харчових продуктів, напоїв ,  мінеральних і питних вод

денна

7

181

Харчові технології

ОПП

Технології продуктів бродіння і виноробства

денна

5

181

Харчові технології

ОНП

Сенсорний аналіз в харчових технологіях

денна

10

242

Туризм

ОПП

Міжнародний  туризм

денна

2

242

Туризм

ОПП

Міжнародний туризм

заочна

1

051

Економіка

ОПП

Економіка підприємства

денна

2

051

Економіка

ОПП

Економічна та продовольча безпека

денна

1

071

Облік і оподаткування

ОПП

Облік і аудит

денна

4

071

Облік і оподаткування

ОПП

Діджитал-облік і контроль

денна

4

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

ОПП

Підприємництво у сфері виробництва, торгівлі та послуг

денна

2

142

Енергетичне машинобудування

ОНП

Холодильні машини, установки і кондиціювання повітря

денна

10

142

Енергетичне машинобудування

ОПП

Холодильні машини, установки і кондиціювання повітря

денна

13

142

Енергетичне машинобудування

ОПП

Кріогенні технології виробництва, зрідження і транспортування природних газів

денна

7

131

Інженерна механіка

ОПП

Машини і технології паковання

денна

7

133

Галузеве машинобудування

ОНП

Системний інжиніринг промислових виробництв

денна

10

073

менеджмент

ОПП

менеджмент

Денна

5

073

менеджмент

ОПП

логістика

Денна

-

075

маркетинг

ОПП

маркетинг

Денна

3

281

Публічне управління та адміністрування

ОПП

Публічне управління та адміністрування

Денна

1

101

Екологія

ОПП

Екологічний контроль та аудит

 

денна

5

183

Технології захисту навколишнього середовища

ОПП

Технології захисту навколишнього середовища

денна

3

185

Нафтогазова інженерія та технології

ОПП

Газонафтопроводи та газонафтосховища

денна

6

144

Теплоенергетика

ОПП

Теплоенергетика та енергоефективні технології

денна

1

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

ОПП

Нетрадиційні та відновлювані  джерела енергії 

 

денна

3

241

Готельно-ресторанна справа

ОПП

Готельно-ресторанна справа

денна

6

241

Готельно-ресторанна справа

ОПП

Готельно-ресторанна справа

заочна

1

181

Харчові технології

ОПП

Інноваційні технології ресторанного бізнесу

денна

20

181

Харчові технології

ОПП

Інноваційні технології ресторанного бізнесу

заочна

5

181

Харчові технології

ОПП

Індустрія здорового харчування

денна

5

181

Харчові технології

ОПП

Індустрія здорового харчування

заочна

2

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

ОПП

Товарознавство та експертиза в митній справі

денна

3

181

Харчові технології

ОПП

Технологічна експертиза та безпека харчової продукції

денна

10

181

Харчові технології

ОПП

Технології м’ясних і рибних продуктів

денна

9

181

Харчові технології

ОПП

Технології молока, жирів і продуктів для індустрії краси

денна

3

122

Комп'ютерні науки

ОПП

Інформаційні технології проектування

Денна

4

122

Комп'ютерні науки

ОПП

 Інформаційні управляючі системи та технології

Денна

10

123

Комп'ютерна інженерія

ОПП

Спеціалізовані комп’ютерні системи

Денна

8

123

Комп'ютерна інженерія

ОПП

Комп’ютерні системи та мережі

Денна

6