Прикладна механіка - технічна наука, присвячена дослідженням пристроїв і механізмів, також займається вивченням і класифікацією машин та їх розробкою. 

Студенти отримують фундаментальну базову освіту з математики, інформатики та механіки.

В процесі навчання знайомляться з фізичними принципами побудови різних систем техніки і математичними методами розрахунків, видами матеріалів, їх властивості. 

Крім того, особливу увагу приділено основам автоматизованого проектування, застосування комп'ютерних технологій проектування в різних системах (двох- та трьохмірним AUTOCAD, MSC/NASTRAN), комп'ютерному конструювання і дизайну.

В рамках спеціальності Прикладна механіка можна стати висоскваліфікованим фахівцем освітньо-професійної програми «Машини і технології паковання».

Освітньо-професійна програма "Машини і технології паковання" - це

  • монтаж і обслуговування обладнання для харчової, зернопереробної, хімічної, фармацевтичної та інших галузей промисловості:
  • розробка і виробництво обладнання для виробництва, розливу та упаковки харчових і технічних рідин;
  • конструювання та виробництво обладнання для виготовлення герметичної тари і упаковки;
  • оптимальне співвідношення якості виготовлення і вартості обладнання, що дозволяє знизити витрати на придбання, експлуатацію і догляд за машинами під час терміну їхньої служби. 

 

У період навчання студенти вивчають курси:

«Технічний дизайн»

«Техническая эргономика»

«Технічна ергономіка»

«Основи конструювання і дизайн упаковки»

«Технологія та обладнання для виготовлення пакувальних матеріалів»

«Технологія пакування, зберігання пакованої продукції і утилізація використаних упаковок»

«Обладнання для виготовлення герметичної тари та упаковок»

«Конструювання пакувальних машин і обладнання»

«Робототехніка»

При навчанні на факультеті Енергоменеджменту, технологічного обладнання та технічного дизайну використовують сучасну комп'ютеризовану проектно-конструкторську базу, що є стрижнем виробничого процесу.

Ким можуть працювати випускники

Навчальні програми адаптують студентів практично до будь-якої сфери інженерної діяльності, де важливо вміти робити розрахунки обладнання, апаратури на якісні стандарти (міцність, жорсткістьь і ін.), активно використовуючи можливості сучасних технологій.

Інженер-механік:

  • проектує, конструює і експлуатує технологічне обладнання широкого спектру виробництв,  
  • розробляють аналітичні й чисельні розрахункові методи,
  • проводять дослідження динаміки та стійкості техніки під час її експлуатації в різних умовах
  • забезпечує робочих виробничими завданнями і контролює їх виконання,
  • займається організацією робочих місць, здійснює контроль за станом обладнання та дотриманням техніки безпеки.