Ректор Одеського національного технологічного університету,
Єгоров Богдан Вікторович

 

Сторінки історії Одеського національного технологічного університету розповідають не тільки про здобутки вишу, але й містять свідчення, що підтверджують велич трудового та бойового подвигу наших викладачів і студентів упродовж 115-ти років безперервної підготовки інженерних кадрів.

Увесь час ми йшли шляхом інновацій, продовжуючи славні традиції Одеської школи мукомелів. Рішення про її створення ухвалив I Всеросійський з’їзд мукомелів у 1888 р. за наполяганням відомого зернопромисловця Григорія Еммануїловича Вейнштейна, який виділив кошти для будівництва перших навчальних корпусів. Велика заслуга в створенні Школи мукомелів належить її першому директору – професору В. С. Кнаббе, під керівництвом якого наша Alma mater готувала фахівців за навчальними планами підготовки інженерів. Високий рівень навчання забезпечував колектив викладачів під керівництвом талановитого інженера-практика В.Г. Рейсіха, за наполяганням якого Школа стала училищем. На долю директорів В.П. Мартинова і М.І. Хасапова випали роки лихоліть. Професор К.А. Богомаз – директор технікуму, а потім Одеського інституту технології зерна та борошна – забезпечив розвиток спеціальностей і створення нових кафедр і факультетів. Л.М. Ланда, А.І. Трахтенгерц, А.Л. Пляцковський, Р.Е. Вельдум керували інститутом в роки репресій. С.М. Золотарьов очолював інститут до другої світової війни, керував його евакуацією та відновленням. Професори П.М. Платонов та О.М. Дзядзіо заклали фундамент масштабного розвитку інституту. Професор В.Ф. Чайковський реорганізував Одеський інститут інженерів борошномельної промисловості та елеваторного господарства в Одеський технологічний інститут харчової промисловості ім. М.В. Ломоносова, значно зміцнивши матеріальну базу. Під керівництвом професора М.Д. Захарова інститут було перетворено в академію з національним статусом.

Подальший розвиток наукових шкіл та запровадження інновацій у вищу освіту сприяли приєднанню інших навчальних закладів м. Одеси. У 1996 р. до складу академії увійшов механіко-технологічний технікум, у 2004 р. Одеський технічний коледж, у 2012 р. увійшли технікум промислової автоматики та технікум газової та нафтової промисловості. У 2012 р. до академії влилася й Одеська державна академія холоду, ректори якої В.С. Мартиновський, В.П. Алєксєєв, І.Г. Чумак, В.В. Притула, О.С. Тітлов – провідні фахівці в галузі холодильної техніки і технологій.

Сьогодні Одеська національна академія харчових технологій не тільки один з найстаріших освітніх і наукових центрів України, але й визнаний лідер з підготовки магістрів, бакалаврів і молодших спеціалістів. Щороку створюються сучасні навчальні науково-дослідні лабораторії, публікуються десятки підручників і монографій, виходять у світ дев’ять наукових і науково-практичних видань. Високі індекси цитування наших вчених, участь у численних міжнародних програмах і грантах, практичне стажування студентів на кращих закордонних підприємствах, активне членство у 14-ти міжнародних організаціях і щорічна сертифікація за системою міжнародних стандартів ISO 9001:2015 підтверджують високий статус і міжнародне визнання наших здобутків.

Наша історія, досвід, традиції і мудрість нашого колективу надихають викладачів, науковців, співробітників і студентів на нові звершення і додають впевненості у майбутньому. Ми вдячні всім, хто створював і розвивав академію, всім нашим випускникам, які прославили справу Інженера і свою Alma mater.


Ректор Одеського національного технологічного університету,
доктор технічних наук,
заслужений діяч науки і техніки України,
лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,
член-кореспондент НААН України,
професор Б.В. Єгоров.

Вверх