Освітня програма «Холодильні машини, установки і кондиціювання повітря» на сьогоднішній день є актуальною, адже потреба в низьких температурах для подальшого науково-технічного прогресу, функціонування усіх галузей виробництва, сучасного суспільства продовжує зростати. Низькі температури, які отримуються штучно, відкрили нові можливості для розвитку і прогресу в багатьох напрямках і стали основою для поліпшення якості життя.

Напрямки діяльності фахівців-холодильщиків, та фахівців кондиціювання повітря  визначаються галузями виробництва й науки нашої держави, які використовують штучний холод. Таких галузей у сучасному суспільстві велика кількість, тому штучний холод є необхідним компонентом практично у всіх сферах життєдіяльності країни. Це промислові холодильники різного призначення, судна морського (річкового) флоту, рибопромислові судна, підприємства холодильного машинобудування, проектні й науково-дослідні установи, підприємства оборонної й космічної галузі, мережі супермаркетів, системи кондиціювання повітря.  

Треба підкреслити, що Україна має досить міцне і розвинуте холодильне господарство. Крім того, академія єдиний ЗВО в Україні, де готують фахівців холодильщиків на вищому рівні на протязі десятиліть. Все це гарантує фахівцям–холодильщикам надійне працевлаштування.

Дипломні проекти випускників присвячені вирішенню актуальних проблем холодильного господарства регіону та України в цілому, тематика дипломних проектів відповідає тенденціям розвитку світової холодильної техніки.

Холодильна технологія охоплює основні принципи та положення теорії і практики технологій та обладнання при холодильній обробці та зберіганні харчових продуктів. Володіння холодильними технологіями сприяє формуванню фахівця холодильної техніки і технології, який зможе брати активну участь у створенні і розвитку галузі виробництва і зберігання харчових продуктів, що вимагає застосування холоду, і тим самим вирішувати ряд завдань у забезпеченні населення основними продуктами харчування та створені «холодильного ланцюга». 

 

Студенти вивчають системи і установки кондиціювання повітря та життєзабезпечення, що дозволяє їм розробляти і експлуатувати сучасні системи кондиціювання повітря. Вони можуть працювати в різних галузях господарства, що пов´язані з кондиціонування повітря: монтаж, установка та ремонт систем кондиціювання повітря; проектування й впровадження систем кондиціювання повітря, обладнаних різними машинами.

 

Випускники  можуть працювати в різних галузях господарства, пов'язаних з кондиціюванням повітря, холодильних машин і установок: монтаж, установка й ремонт; проектування й впровадження.