Будь-які механізми, якими ми користуємося в повсякденному житті, складаються із простих або складних деталей і з'єднань. Всі вони є продукцією машинобудування – галузі народного господарства, яка займається виробництвом різноманітних механізмів і машин.

Напрям професійної діяльності

•     рішення конструкторських, технологічних, організаційно-технічних і організаційно-економічних завдань;

•     технологічні процеси машинобудівного виробництва;

•     проектування та конструювання технологічних процесів і виготовлення різних видів обладнання, оснащення та інструмента;

•     ремонт і технічне обслуговування виробничого обладнання, оснащення та інструмента;

•     експериментально-дослідницькі роботи;

•     нормоконтроль нормативно-технічної документації;  

•     розробка конструкторської, технологічної та експлуатаційної документації, нових технологій, методик випробувань обладнання та оснащення для конкретних виробництв;

•     проведення експериментів, вимірів, спостережень, впровадження результатів досліджень і наукових розробок.

 

У процесі навчання Ви навчитеся:

- організовувати та управляти виробничим процесом з обліком технічних, фінансових і людських факторів;

- планувати облік і звітність, становити бізнес-план підприємства для підвищення ефективності виробництва;

-  розробляти, впроваджувати та експлуатувати системні, ресурсозберігаючи технології;

- автоматизувати машинобудівне виробництво;

виконувати проектно-графічні роботи при проектуванні систем автоматизації;

- проектувати високоефективні засоби технологічного оснащення;

- розробляти проектну, конструкторську та технологічну документацію із застосуванням сучасних методів автоматизованого проектування.

Сьогодні на сучасному виробництві функції інженера значно змінилися. На заводах повсюдно впроваджені автоматичні лінії, верстати з ЧПУ, обладнання, прямо кероване від комп'ютера, системи автоматизованого проектування.

Все це привело до того, що інженери повинні на високому рівні володіти комп'ютерними технологіями. Інженер повинен контролювати весь процес виробництва: від розробки креслення виробу до випробування вже готової складальної одиниці.

Машинобудування – швидко розвивається і змінюється спеціальність, що постійно підбудовується під нові технології, що з'являються у виробництві.

Тому студентам, що вибрали це професію, необхідно знати, що вчитися прийде не тільки до одержання диплома - інженери все життя повинні підвищувати свою кваліфікацію.

Детальніше ознайомитися з освітньо-професійною програмою "Обладнання переробних і харчових виробництв" підготовки магістрів за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування можна за посиланням:

https://nv.ontu.edu.ua/opp/133m-ophv2017.pdf