Програма для проведення вступних іспитів

Ступінь магістра

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Освітня програма «Комерційна діяльність та товарознавство і експертиза в митній справі»

 1. Класифікація і товарознавча характеристика молока і молочних продуктів.
 2. Склад, властивості, класифікація жирів і жирових продуктів.
 3. Сири тверді сичужні. Споживні властивості, класифікація та асортимент.
 4. Кисломолочні продукти. Товарознавча класифікація, показники якості, вади.
 5. Товарознавча характеристика морозива; основні етапи виробництва, класифікація, вимоги до якості.
 6. Яйця та продукти переробки яєць. Класифікація, асортимент,правила маркування.
 7. Товарознавча класифікація ковбасних виробів. Показники якості ковбас.
 8. Риба і рибні товари. Класифікація, споживні властивості.
 9. Товарознавча характеристика безалкогольних напоїв.
 10. Виноградні вина. Класифікація та товарознавча характеристика.
 11. Класифікація та товарознавча характеристика чаю, кави.
 12. Товарознавча характеристика крохмалю, цукру. Види. Оцінка якості.
 13. Класифікація, асортимент, споживні властивості, круп. Характеристика.
 14. Класифікація та товарознавча характеристика борошна (за видом, типом та товарними сортами).
 15. Асортимент та показники споживних властивостей металогосподарських товарів.
 16. Класифікація, споживні властивості та вимоги до якості товарів побутової хімії.
 17. Асортимент товарів культурно-побутового призначення та вимоги до якості (на прикладі однієї групи товарів).
 18. Класифікація, асортимент та показники якості текстильних товарів.
 19. Класифікація, асортимент та вимоги до якості скляних побутових виробів.
 20. Класифікація, асортимент та вимоги до якості керамічних товарів.

 

Програма для проведення додаткового вступного іспиту

(для абітурієнтів на основі ступеня бакалавра / освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста,

здобутого за іншою спеціальністю)

Ступінь магістра

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Освітня програма «Комерційна діяльність та товарознавство і експертиза в митній справі»

 1. Поняття «нормативний документ», види нормативних документів, загальна структура?
 2. Органолептичні та фізико-хімічні показники якості та методи їх визначення (на прикладі певної групи товарів).
 3. Білки, жири та вуглеводи харчових продуктів. Їх значення для організму.
 4. Що таке харчова, біологічна та енергетична цінність продукції, які речовини її обумовлюють?
 5.  Що таке харчові добавки? Основні групи харчових добавок, їх призначення.
 6. Що таке маркування? Основні носії маркування.
 7. Яка інформація повинна бути на етикетці продовольчого товару?
 8. Види і функції штрихового кодування товарів.
 9. Класифікація та коротка характеристика молочної продукції.
 10. Класифікація та характеристика вина та винних напоїв.

Програма для проведення вступних іспитів

ступінь магістр

спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

ОП «Комерційна діяльність та товарознавство і експертиза в митній справі»

 

Перелік літературних джерел

 

1.Теоретичні основи товарознавства./ Жук Ю.Т., Жук В.А., Гаврилишин В.В., Лукашов В.С., Кисляк Н.К., Орлова Н.Я. – Львів: Компакт –ЛВ, 2008. – 452 с.

2.  Сирохман І. В. Товарознавство продовольчих товарів: підручник / І. В. Сирохман. – К.: Знання, 2012. – 471 с.

3.  Сирохман І. В. Товарознавство пакувальних матеріалів і тари : підручник /  І. В. Сирохман,  В. М. Завгородня,  В. Т. Лебединець. – К.: Знання , 2014. – 543 с.

4. Орлова Н.Я. Фрукти, ягоди, овочі, гриби та продукти їхньої переробки : підручник / Н.Я. Орлова, Л.Х. Пономарьов. - Київ. нац. торг. - екон. ун-т, 2002. - 360 с.

5. Оснач О.Ф. Товарознавство: навч. пос. / О.Ф. Оснач. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 223 с

6. Михайлов В. І. Товарознавство непродовольчих товарів / В. І. Михайлов, Т. Г. Глушкова, О. І. Зельніченко. – Київ: КНИГА. – 2004. – 448 с.

7. Титаренко Л. Д. Теоретичні основи товарознавства: навч. посібник / Л. Д. Титаренко. – Київ: Центр Навчальної літератури, 2003. – 207 с

8. Бондарчук М. С. Товарознавство. Непродовольчі товари : меблі: підручник / М. С. Бондарчук, О. В. Шумський. – Львів : Магнолія, 2008. – 424 с.